بررسی تفاوتهای حقوقی بین زن ومرد و مروری بر آفرینش زن و نگاهی به زن در ادوار تاریخ

بررسی تفاوتهای حقوقی بین زن ومرد و مروری بر آفرینش زن و نگاهی به زن در ادوار تاریخ

فرمت فایل:   word

تعداد صفحات:    20  

 

 

 

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :

 

1       تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2       مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران 3       آفرینش زن 4       نگاهی به زن در ادوار تاریخ 1      4 حقوق زنان در اسناد بین المللی 5       تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه 1      5 قصاص الف – قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها

 

ب – قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها

 

2      5 قصاص اعضا و جوارح 3      5 دیه در فقه اهل سنت وشیعه

 

6       نظر اساتید و علمای مؤخر 7       نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8       نتیجه گیری

 

2       تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :

 

در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :

 

1       زمان مسؤلیت کیفری :

 

اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری وبرای دختران 9 سال تمام قمری است .

 

2       شهادت زن در دادگاه :

 

دومین تفاوت موجود در ق.م.ا این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است. ماده 74،75

 

3       دیه :

 

دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ایران وجود دارد در ماده 300 بیان می دارد دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

 

 

 

دانلود فایل

عملیات روی بذر پیش از کاشت و کاشت و نگهداری از آن و آشنایی با انواع گل ها و گیاهشناسی انه

عملیات روی بذر پیش از کاشت و کاشت و نگهداری از آن و آشنایی با انواع گل ها و گیاهشناسی انه

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   33

 

 

 

مقدمه

 

گیاهان و گل ها خاموش ترین و زیباترین شاهکار خلقت و یکی از بهترین هدایای الهی به انسان است که سرشار از طراحی برتر خداوند توانا ، مواد مغذّی و عناصر درمانی گوناگونی بوده و تماشای آن ها آرامش خاطر و لذّت روانی زایدالوصفی به شخص می دهد . تماشای گل و گیاه در کشور و هر اجتماعی به منزله سنبل شکوه و آرامش خاطر و هدیه ارزنده افراد به یکدیگر می باشد . اازدیاد و پرورش و نگهداری گل ها به ترفندها وتجربه و اطلاعات پیشرفته علمی نیاز دارد . گلکاری و گلداری در دنیا امروز بیش از گذشته توسعه یافته است . گل و گلکاری از ازمنه کهن تا امروز با خون ایرانی آمیخته و هنوز هم آثار این عشق و علاقه در فرهنگ ایران زمین پایدار است ، پادشاهان پیشدادی مخصوصاً منوچهر شاه که علاقه وافر به گل و گیاه داشتند ، در حین کوچ ، بذور گیاهان وحشی یا بوته آن ها را جمع آوری می کردند و وقتی که در فلات ایران اسکان یافتند ، خود طراحی باغ کرده و بوته گل ها و یا بذر آن ها را با ذوق و سلیقه خاص خود در آن مکان کشت می نمودند . اگر چه آن دوران هنوز گل ها به صورت امروزی اصلاح شده نبودند و حالت خودرو و وحشی داشتند ، ولی با تربیت و هماهنگی رنگ خود ، به محیط زندگی زیبایی خاصّی می بخشیدند . فرهنگ پرورش گل از همان دوران قدیم مرسوم وتا امروز ادامه یافته و موجب علاقه ی ایرانیان به گل و گیاه شده است .

                   

 

 

عملیات ویژه ای که روی بذر قبل از کاشت انجام می گیرد

قبل از انتقال بذور تهیه شده و به خزانه باید عملیات مخصوص را برای سبز شدن آنان برای تندش بذر انجام داد . این عملیات بستگی مستقیم به چگونگی نوع ساختمان پوسته خارجی بذر دارد . تمتم فعل و انفعالات شیمیایی درون بذر بر اثر نفوذ رطوبت از خارج به داخل و تبادلات گازی از طریق پوسته خارجی بذر انجام می گیرد . بنابرین پوست سخت بذر اغلب یکی از علل دیر سبز شدن می باشد . زیرا این نوع پوست مانع ورود آب در درون دانه شده و بنابرین عملیات شیمیایی مقدماتی و لازم برای سبز شدن آن انجام نمی گیرد . برای سبز شدن کافی نیست که رطوبت در اطراف دانه موجود باشد ، بلکه باید آب داخل آن شود تا فعل و انفعالات شیمیایی عملی گردد . در پاره ای از بذور ، پوست سخت مانع عبور آب نیست ولی اکسیژن خیلی به سختی از آن عبور می نماید و گاز کربنیکی را که از تنفّس نطفه تولید می شود به سختی دفع می کند .

لذا برای این که بتوان این قدرت نفوذپذیری را برای آب و تبادلات گازی در بذور مختلف زیاد نمود می توان از چهار طریق مختلف این پدیده را در آن به وجود آورد که عبارتند از :

استراتیفیکاسیون ، استفاده از مواد شیمیایی ، استفاده از وسایل مکانیکی و خیساندن بذر در آب معمولی و یا آب ولرم که در گل های فصلی بیشتر از خیساندن بذر استفاده می شود مگر این که گیاهانی که بذر آن ها پوشش سخت و محکمی داشته باشد و نیازمند یک دوره سرمادهی جهت جوانه زنی می باشد . در کشت های گلخانه ای فرضاً برای تولید بنفشه در اواسط شهریور ماه و یا اوایل مهر ماه بذرپاشی در بستر اصلی انجام می شود تا رسیدن سرما گیاه 3-2 برگی می شود که در این صورت اگر هم پوشش به کار گرفته شود با توجه به قدرت بالای بنفشه نسبت به سرما گیاه می تواند در زیر برف زمستان گذرانی کرده و در بهار سال بعد آماده کاشت و انتقال می باشد .

خیساندن بذر

خیساندن بذر در آب قبل از کشت عملی است متداول و مدّت خیساندن بذر در آب بسته به سختی پوست بذر و درجه حرارت آب متفاوت است . مدت آن معمولاً در آب سرد 12 ساعت تا یک هفته بوده و بذرهای خیلی مقاوم را حتّی تا 12 روز هم می توان در آب نیم گرم قرار داد . یک عامل بسیار مهم دیگر نیز وجود دارد که در سبز شدن بذر کاملاً موثر می باشند و آن عامل قوه ی نامیه و قوه ی حیات بذر و گیاه حاصله از آن می باشد . یعنی دانه قادر به سبز شدن هست یا نیست و در صورت دوم اگر تمام شرایط گرما ، رطوبت ، هوا ، عمق کاشت به بهترین وجهی در زمین جمع باشد گیاه جدیدی نخواهیم داشت ، یعنی بذر سبز نخواهد شد .

زمان کاشت بذور

بذور گل های یک ساله و مقاوم به سرما ، نظیر بنفشه ، شب بوی زرد ، جعفری ، اطلسی و … را در اواخر مرداد در خارج از گلخانه در خزانه بذری کشت می کنند . سپس آن ها را در اواخر شهریور ماه به خزانه دوم منتقل ودر ماه مهر و آبان نشاء های مزبور به بستر اصلی منتقل می نمایند . گل های یک ساله حساس به سرما همانند گل آهار ، جعفری ، اطلسی و ابری و … را باید در فصل بهاره و یخبندان کشت کرد . اگر منظور زودرس کردن این گلها باشد باید از مدت ها قبل (از 15 بهمن در مورد اطلسی ) آنها را در گلخانه در جعبه های چوبی و گلدانی کشت کرد .

مواظبت خزانه پس از سبز شدن بذر

مواظبت و مراقبت از خزانه در دوره های اولیه زندگانی گیاه سبب به وجود آمدن گیاهان قوی و ضعیف خواهد بود . بدین جهت نبات باید در ابتدای زندگانی خود مورد مراقبت کامل و هر روزه قرار گیرد تا گیاهی قوی و سالم به عمل آید و بتوان از آن انتظار استفاده کافی داشت مواظبت هایی که گیاه پس از سبز شدن بذر باید به عمل آید عبارت است از آبیاری ، وجین ، تنک کردن ، سیخک زدن یا سله شکنی زمین به منظور تهیویه آن و تکمیل مواد غذایی نبات می باشد .

 

 

دانلود فایل

آشنایی با ا ديان در قرآن، دين و قرائت پذيرى آن (گفت و گو با استاد صادق لاريجانى)

آشنایی با ا ديان در قرآن، دين و قرائت پذيرى آن (گفت و گو با استاد صادق لاريجانى)

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   30

 

 

 

استاد صادق لاريجانى، فرزند مرحوم آيت الله العظمى هاشم آملى، پس از تحصيل در دبيرستان، به سال 1356 خورشيدى به فراگيرى علوم دينى در حوزه علميه قم پرداخت. وى علاوه بر طى مراحل عالى حوزه و تدريس خارج فقه و اصول، به تحقيق و تدريس و تاليف در زمينه كلام جديد، فلسفه اخلاق و فلسفه غرب همت گماشته است. برخى از آثار ايشان عبارت است از: فلسفه اخلاق در قرن حاضر (ترجمه)، دين و اخلاق (ترجمه)، سرمايه ايمان، نوشته ملا عبدالرزاق لاهيجى (تصحيح)، معرفت دينى (نقد قبض و بسط تئوريك شريعت)، واجب مشروط، فلسفه تحليلى، براهين اثبات واجب و مبانى كلامى – فلسفى حكومت دينى. آنچه در پى‏مى‏آيد، حاصل گفت‏وگوى هفت آسمان با استاد درباره دين و قرائت‏پذيرى آن است.

هفت آسمان: آيا انسان مدرن بعد از دوره تجددگرايى، نياز به دين دارد؟

استاد: ترديدى نيست كه پاسخ مثبت است. همان نكته‏اى كه انسان قبل از تجدد را به دين نيازمند مى‏ساخت (عقلا)، در مورد انسان مدرن و فرامدرن هم وجود دارد. البته اين بحث نياز به تامل و تعمق بيشتر دارد، لذا بايد ابعاد مختلف مسئله را در نظر گرفت، تا بتوان پاسخ درستى بدان داد.

يك وقت‏سؤال اين است كه به لحاظ روانشناختى يا جامعه‏شناختى يا تاريخى، چرا انسانها به دينى از اديان رجوع مى‏كنند؟ در اين جا ممكن است پاسخها در زمانهاى مختلف، و حتى در يك زمان، در ميان اشخاص گوناگون متفاوت باشد. از اين رو، اين بحث‏يك بحث كلامى نيست; و در حيطه كار روانشناسى و انسانشناسى و جامعه‏شناسى و تاريخ است.

شايد رفع اضطرابها و تحصيل آرامش را بتوان از زمره امورى شمرد كه انسانها را به طرف دين كشانده است. به هر حال، اگر چه اين پاسخ اجمالى بر ارتكازات صحيحى استوار باشد، باز هم به پاسخهايى دقيقتر و روشمندتر نياز است. اين گونه مباحث، در حيطه علوم انسانى است، و نيازمند تحقيق تاريخى، انسانشناختى و… است.

اگر انسان بخواهد ديندارى مجتهدانه و محققانه‏اى داشته باشد، چرا بايد به دين رجوع كند؟ اين يك سؤال كلامى است و از بسيارى سؤالهاى كلامى ديگر اساسى‏تر است.

سؤال سوم اين است كه آيا رجوع به دين، رجوع حقانيتى (رئاليستى) است، يا رجوع كاركردگرايانه (پراگماتيستى)؟يعنى چون دين را حق مى‏يابيم بدان رجوع مى‏كنيم، يا چون نيازهاى ما را برطرف مى‏كند، به آن رجوع مى‏كنيم; اگرچه درباره حق يا ناحق بودنش تصميمى نگرفته‏ايم.

در مكتوبات موجود ديدگاه كاركردگرايانه، نويسندگانى با گرايشهاى گوناگون، اين مسئله را چنين مطرح مى‏كنند: اولا اين نياز است كه انسان را به طرف دين مى‏كشاند; ثانيا دين بايد نياز انسان را برآورده سازد، وگرنه هيچ كس به طرف دين نمى‏رود; ثالثا بايد نيازها را به نحو انحصارى برآورده كند، و الا امور ديگرى مى‏توانند جانشين دين شوند. هرگاه اين مؤلفه‏ها تحقق يافت، انسان به طرف دينى از اديان مى‏رود و آن را برمى‏گيرد. آنها اين ديدگاه را در مقابل نگاه رئاليستى به دين قرار مى‏دهند و مدعى‏اند نمى‏توان گفت‏به دين مراجعه مى‏كنيم، چون دين حق است، زيرا حق در عالم زياد است; چرا از ميان اين همه حقايق شما فقط به دنبال دين رفته‏ايد؟ اين نشان مى‏دهد كه نيازها هستند كه ما را به طرف دين مى‏كشانند; و اگر دين، به نحو انحصارى، اين نيازها را برآورده كند، ما آن دين را برمى‏گيريم.

 

   

دانلود فایل

بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر ازديدگاه مسؤلان شهری منطقه كلي

بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر ازديدگاه مسؤلان شهری منطقه كلي

فرمت فایل:       word

تعداد صفحات:   382

 

 

 

مقدمه

مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترين و متنوع ترين صنعت در دنيا به حساب مي آيد. بسياری از كشورها اين صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصي و توسعه ساختار زيربنايي مي دانند. بويژه در كشورهاي در حال توسعه كه شكل هاي ديگر توسعه اقتصادي مثل توليد يا استخراج منابع طبيعي، از نظر اقتصادي به صرفه نيست، يا نقش چندان مهمي در صحنه تجارت و بازرگاني ندارد. به توسعه صنعت گردشگري توجه زيادي مي شود. بنابراين ترديدي نيست كه همه كشورهاي جهان تلاش مي كنند تا در رقابتي تنگاتنگ در پي بهره گيري از مزاياي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي برآمده و سهم بيشتري از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشي از بهينه سازي اين صنعت خدماتي در كشور خود داشته باشند.

صنعت گردشگري امروز در اغلب كشورهاي جهان، به ويژه جهان سوم، كليد اقتصادي به شمار مي رود تا جاي که در كشورها گردشگري بيش از ساير برنامه هاي توسعه در اولويت قرار گرفته است. و تلاش مي شود كه عواملي را كه در گسترش و رونق صنعت گردشگري مؤثرند شناسايي شوند. طرفداران صنعت جهانگردي بر اين باوردند كه اين صنعت مي تواند تنشهاي سياسي را كاهش دهد و براي صلح جهانی عامل تعديل كنده به حساب آ يد. در حالی که مرزهاي خارجي كشورها كم رنگ مي شود. پديده اي به نام «دهكده جهاني» معنا و مفهوم پيدا مي كند و بدين گونه دنيا روز به روز كوچكتر و افراد به هم نزديكتر و صميمي تر مي شوند.

در كشور ما كه عنايت به درآمدهاي غيرنفتي از سياستهاي ا قتصادي دولت محسوب مي شود. توسعه جهانگردي مي تواند به عنوان منبع درآمدزا و پربهره تلقي شود، كه در صورت برنامه ريزي صحيح قادر خواهد بود منبع ارزي قابل توجهي را در اختيار متوليان اقتصادي كشور قرار دهد. عواملي كه جهانگردان را وادار به انتخاب مكاني براي سياحت در كشورهای خاورميانه از جمله ايران مي نمايد. مي توان به چند دسته تقسيم نمود كه از بين آنها مهمترين، وجود ويژگيهاي خاص بناها و مجموعه هاي تاريخي است. چرا كه اينگونه مكانهای ويژه، مفاهيم واقعي زندگي و فرهنگ گذشتگان مردمان اين مرز و بوم را براي آنها بيان و يا ترجمه مي كند. جهانگردان براي رسيدن به چنين هدفي هرگونه هزينه و رنج سفري را از جان دل مي پذيرند. ولي آنچه حركت آنها را در اين راستا تسريع مي نمايد. وجود انگيزه هاي جنبي، سرگرميها، و وسايل راحتي جهانگرد است كه در مرحله دوم اهميت قرار مي گيرد. در اينجا چنانچه اين امر مورد توجه ويژه قرار نگيرد. و عملاً با فقدان يا كمبود آن روبرو باشيم يقيناً تأثير شديدي در ايجاد انصراف براي نيل به چنين حركتي خواهد داشت. بنابراين بايد نقاط ضعف اين صنعت در ايران شناسايي شود. تا شاهد رشد اين صنعت باشيم. هنگامي كه با عينك جامعه شناسي به صنعت جهانگردي مي نگريم. در مي يابيم كه جهانگردي يك ابزار گفتگوي فرهنگي و ايجاد تفاهم است كه در تمام طول تاريخ بشر تا عصر صنعت چنين بوده است. ولي چگونگي جلوه هاي جهانگردي از عصر صنعت تا به امروز اين اصل را از صورت عام و فراگير خود دور كرده است. صنعت با تمام جلوه هاي فني و اجتماعي خود بر جهانگردي هم مانند هر چيز ديگر اثرهاي آشكار به جا نهاده است. يكي از اثرهاي عمده اي كه صنعت جديد و پيامدهاي اجتماعي آن بر پديده جهانگردي فرو نهاده از معناهاي فرهنگي آن است. جهانگردي در عصر صنعت و ماشين بيش از آنكه يك حركت فرهنگي باشد يك حركت روانشناختي اجتماعي شده است. «ديبايي، 1371: 40»

 

 

 

 

 

 

 

 

(1-2)-بيان مسأله:

امروزه صنعت توريسم در دنيا يكي از منابع مهم درآمدزايي و در عين حال از جمله پارامترهاي مؤثر در تبادلات فرهنگي بين كشورها مي باشد. در اين ميان كشور ايران با يك قدمت تاريخي چندين هزارساله و وجود جاذبه هاي سياحتي و زيارتي از جمله مراكز مهم توريستي جهان مي باشد. در اين راستا استان آذربايجان شرقي داراي جاذبه هاي طبيعي، تاريخ، فرهنگي و هنري مي باشد كه شامل: كوهها، دشتها، درياچه ها، قلعه ها، بناهاي قديمي و مذهبي همراه با شبكه ارتباطي شوسه، راه آهن و هوائي اهميت توريستي اين استان را نشان مي دهد. و در اين ميان منطقه كليبر داراي جاذبه های مطلوب و كم نظير در جهت جذب جهانگردان مي باشد كه تا به حال با اين همه استعداد و پتانسيل در اين زمينه مورد بي توجهي قرار گرفته است و به صورت يك ضرورت براي تحقيق مي باشد.

ورود جهانگردان به منطقه كليبر مي تواند منافع زيادي در برداشته باشد. و منطقه را متحول سازد. چه از بعد اقتصادي و چه از بعد فرهنگي و اجتماعي، از لحاظ بعد اقتصادي باعث افزايش درآمدهاي ارزي، افزايش تحرك در صنعت جهانگردي و ايجاد زمينه هاي اشتغال،گسترش مبادلات با خارج از كشور كمك به گسترش بخشهاي اقتصادي وابسته به جهانگردي تسريع در روند عمراني شهر خواهد شد. از لحاظ بعد فرهنگي باعث تسريع در تعالي فرهنگي شهر، معرفي فرهنگ و تمدن و جلوه هاي طبيعي منطقه و استان حفظ ميراث فرهنگي و تاريخي شهرستان نقش به سزائي دارد. از لحاظ بعد اجتماعي باعث توسعه متعادل اجتماعي شهر، در هم شكستن فاصله هاي اجتماعي، رفاه فراگير و همه جانبه در شهر، بهسازي سلامت رواني شهر، و با توجه به ارتباطات سريع اجتماعي و جغرافيايي ضمن افزايش آگاهي هاي ملي در مورد نحوه زندگي، باورها، آداب و رسوم و سنتهاي اقوام مختلف بستر مناسبي براي تحكيم و پيوند هر چه بيشتر مردم و همبستگي بيش از پيش ملي را فراهم مي كند.

اين پژوهش در دو سطح ا نجام مي شود: يكي سطح توصيف و ديگري سطح تبيين آنچه به عنوان پرسش آغازين مطرح است اينكه چرا در شهرستان كليبر صنعت جهانگردي رونق چنداني نداشته (چرا منطقه كليبر با قدمت چندين هزار ساله و داشتن جاذبه هاي توريستي بي نظير در جهت جذب جهانگردان به صورت ناشناخته باقي مانده است) و چه عواملي بر اين مسأله تأثيرگذار بوده است و از طرف ديگر به معرفي توانها و پتانسيل هاي توريستي شهرستان كليبر مي پردازيم.

در واقع اين پژوهش به دو قسمت اساسي تقسيم مي شود:

1-         قسمت اول پژوهش به معرفي توانها و پتانسيل هاي توريستي شهرستان كليبر مي پردازد. براي بدست آوردن اطلاعات در مورد جاذبه هاي توريستي از طريق روشهاي توصيفي، كتابخانه اي، و مشاهده و عكسبرداري به معرفي جاذبه هاي توريستي شهرستان مي پردازيم.

2-         قسمت دوم پژوهش به دنبال يافتن موانع و عدم جذب جهانگردان (از طريق يافتن عوامل جذب و دفع جهانگردان) به شهرستان كليبر مي باشد. براي پاسخ به اين پرسش جامعه آماري ما را مسؤلان شهري شهرستان كليبر تشكيل مي دهد.

 

(1-3)-اهميت و ضرورت تحقيق:

قرن بيستم همراه با دگرگونيها و تحولات عميق سياسي، اجتماعي، اقتصادي، علمي درون خود سده انقلاب جهاني توريسم است. انقلابي در صنعت توليد بازرگاني و تبليغات توريسم كه اين صنعت را از زمره بزرگترين و سودآورترين صنايع درآورده است.

افزايش عمومي درآمد كشورهاي صنعتي و پذيرفتن قوانين اجتماعي، پيشرفت صنايع حمل و نقل و كاهش هزينه هاي سفر ازجمله عواملي است كه باعث گسترش سيرو سياحت بين المللي مي گردد. سفر به ديگر نقاط مي تواند عامل مهم پيشرفت اجتماعي و فرهنگي تلقي شود. سفر عاملي است كه امكان برخورد تمدنها را فراهم مي آورد، به بهتر شدن نهادهاي آموزشي مي انجامد و انديشه هاي جديد و نو آوريها را پديد مي آورد و يا آنها را به ديگر سرزمينها منتقل مي كند. آذربايجان در شمالغربي فلات ايران از نظر موقعيت جغرافيايي (اقليمي، طبيعي، انساني، فرهنگي، اقتصادي، تاريخي) يكي از غني ترين و جالب ترين استانهاي ايران و در رديف كلان استانهاي مورد توجه و علاقه محققان و گردشگران و مسافران داخلي و خارجي مي باشد و پيوسته ارزشها و پتانسيل هاي موجود در آذربايجان مورد نظر كساني است كه به اين ديار و سرزمين سفر مي كنند.

در بررسي سابقه گردشگري و سياحتي منطقه ارسباران در صدها سال پيش اين منطقه بنا به گواهي و روايت تاريخ سياحان و مطالب مندرج در سفرنامه هاي جهانگردان اسلامي و اروپايي بيش از ساير شهرهاي ايران مورد توجه قرار گرفته است. حالا كه امكانات بالقوه در اختيار اين منطقه است و طبيعتش بسيار زيبا و آثار تاريخي اش ارزشمند و در رديف ميراث جهاني قرار دارد و غذا و آداب و رسوم و سنت هايش دلپذير است. بايد اين منطقه را بهتر از آ ن چه هست آماده پذيرش جهانگردان نمود. و در هر شرايطي امكانات لازم را فراهم ساخت. تا سود بيشتري در كنار شناخت واقعي منطقه عايد اين شهرستان شود. پس با وجود اين منابع غني و توانمندي هاي منطقه توسعه صنعت جهانگردي در اين منطقه امري ضروري به نظر مي رسد و بررسی موانع موجود بر توسعه اين صنعت اهميت اين تحقيق را بيشتر مي كند.

از ميان برداشتن موانع و مشكلات موجود، در واقع راه را براي دستيابي به اهداف و مقاصد هموار مي كند. يك برنامه ريزي دقيق در اين راستا به دنبال يافتن راه حلهاي منطقي و قابل اجرا براي حل مشكلات و معضلات است. چرا كه محور اصلي اجراي برنامه هاي پيش بيني شده حذف موانع و مشكلات بازدارنده است . تنها از طريق رفع اين دشواريها و معضلات است كه صنعت جهانگردي شهرستان كليبر جايگاه خود را خواهد يافت و هدفها و ايده آلها قابل دسترسي خواهد شد.

پس چنانچه اين صنعت در شهرستان كليبر گسترش يابد مزاياي زيادي را از قبيل: گسترش زمينه اشتغال، توسعه و گسترش امور زير بنايي ، رونق وايجاد درآمد بيشتري براي مردم كسب درآمد ارزي، متعادل كردن توزيع درآمدها و…. به دنبال خواهد داشت.

 

(1-4)-اهداف پژوهش:

1-         به كاربردن اطلاعات و تكنيك هاي بدست آورده در دوره كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي

2-         توجه و شناخت مشكلات و تنگناهاي شهرستان كليبر به عنوان يك منطقه از نظر توريستي ا عم از توريست گذري و توريست اقامتي

3-         بررسي وضع موجود و شناخت توانها و پتانسيل هاي شهرستان كليبر اعم از طبيعي، تاريخي، فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و اجتماعي.

4-         شناسايي عوامل مؤثر بر جذب و دفع جهانگردان به شهرستان كليبر

5-         دست يابي به علت هايي كه موجب شده است صنعت جهانگردي شهرستان كليبر نسبت به ساير شهرهاي ايران چندان رونقي نداشته باشد در حاليكه منطقه شهرستان كليبر نسبت به اكثر شهرهاي ايران داراي قدمت تاريخي و جاذبه هاي جهانگردي فراواني است.

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت درمورد پروژه كارشناسي مهندسي علوم و صنايع غذايي

پاورپوینت درمورد پروژه كارشناسي مهندسي علوم و صنايع غذايي

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد پروژه كارشناسي مهندسي علوم و صنايع غذايي

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:13

محتویات

مقدمه

كاربرد امولسيفاير

امولسيفايرهاي مورد استفاده در مواد غذايي

نحوه تشكيل امولسيونها

مكانيززم هاي مربوط به ناپديداري امولسيون ها

كاربرد امولسيفايرها در شير و فرآورده هاي آن

كاربرد امولسيفايرها در فرآورده هاي قنادي و شكلات

بيوامولسيفايرها و كاربرد آنها در صنعت

تقسيم بندي امولسيفاير از نظر ساختماني شيميايي

عملكرد امولسيفايرها در مواد غذايي

قسمتی از پاورپوینت

مقدمه:
•امولسيون هاي غذايي از دير باز و حتي قبل از زماني كه انسان شروع به فرآوري واد غذايي كند وجود داشته اند به عنوان مثال شير يك امولسيون/ كلوئيد طبيعي است كه در آن يك قطره چربي توسط غشاي گلبول چربي احاطه و پايدار شده است كره و بعضي از سس هاي ابتدايي اولين مواد غذايي بودند كه براي بهبود طعم و كمك به فرآيند پخت مورد استفده قرار گرفتند امولسيون كننده هاي طبيعي مانند پروتئين ها و فسفوليپيدهايي شير و تخم مرغ اولين تركيباتي بودند كه به صورت عمودي مورد استفاده قرار مي گرفتند توسعه تكنولوژييهاي غذايي مصنوعي شد. امولسيون كننده ها به دو صورت يوني و غير يوني هستند كه خود گروهي يوني شامل سه نوع كاتيوني، آنيوني و آمفوتري مي باشد عيب اصلي امولسيون كننده هاي يوني اين است كه مي توانند با يونهاي مختلف وارد واكنش شده و تشكيل كمپلكس داده كه در نتيجه قدرت امولسيون كنندگي را كاهش مي دهد برعكس ظرفيتي وارد واكنش نمي شوند از اين نظر به ميزان وسيعي در صنايع غذايي مورد استفاده قرار مي گيرند.

كاربرد امولسيفاير
•امولسيفايرها كاربرد بسيار گسترده اي در صنايع غذايي و محصولات كنسروي دارا مي باشد اين مواد را ميتوان بر اساس نقشي كه در مواد غذايي ايفا مي كنند به انواع مختلف نظير امولسيفاير پايدار كننده، دتوجنت (شوينده) بهبود دهنده كريستاليزاسيون، كف كننده، مرطوب كننده، روان كننده و مواد كمپلكسي دهنده طبقه بندي كرد امولسيفايرها معمولاً‌خواص سطحي موادي را كه با آنها تماس دارند را تغيير مي دهند لذا به عنوان سورفاكتانت عمل مي نمايند مولكول امولسيفاير يا سورفاكتانت از دو بخش آب دوست و چربي دوست تشكيل شده است موقعي كه روغن و آب با هم مخلوط مي شوند امولسيفايرها در سطح مشترك تجمع يافته به طوري كه بخش هيدروفيل آنها در فاز آبي و بخش ليپوفيل آنها در فاز چربي جهت گيري مي كنند و همچون تخم مرغ پلي بين دو فاز ارتباط برقرار مي نمايند امولسيفايرها داراي انواع طبيعي و مصنوعي هستند تخم مرغ، گوشت و خردل و سويا مثالهايي از غذاهاي حاوي امولسيفاير طبيعي مي باشند.
و . . .

 

دانلود فایل

بررسی سبك معماري آندو و جایگاه فولاد در معماري آندو

بررسی سبك معماري آندو و جایگاه فولاد در معماري آندو

فهرست:

تادائو آندو، برنده مدال طلای UIA در سال 2005

نگاه جهان به سبك معماري آندو

فولاد در معماري آندو

 

 

تادائو آندو، برنده مدال طلای UIA در سال 2005

Tadao Ando, UIA 2005 Gold Medalist

هیأت داوران مدال طلای UIA در سال 2005،تادو آندو معمار ژاپنی، را به عنوان برنده این مدال انتخاب کرد. مدال طلای UIA طی مراسمی که در 6 جولای، در استانبول و در جریان بیست و دومین کنگره UIA برگزار خواهد شد، به آندواعطا خواهد گردید.

مدال طلای اتحادیه بینالمللی معماران (UIA) جایزهای است که از سال 1984، هر سه سال یکبار، به معمار برگزیده هیأت داوران UIA اعطا میشود. هدف UIA از اعطای مستمر این جایزه در طی این سالها، بنیانگذاری جایزهای همارز جایزه نوبل، از نظر اعتبار، بوده است. این مدال، فارغ از هر نوع علایق ملی یا شخصی، به معمارانی اهدا میشود که در طول زندگی حرفهای خود گامهای مؤثری در راه انسانیت، جامعه و پیشرفت هنر معماری برداشتهاند.

برندگان پیشین مدال طلای UIA عبارتند از:

ـ حسن فتحی از مصر، در سال 1984

ـ Reima Pietila از فنلاند، در سال 1987

ـ Charles Correa از هند، در سال 1990

ـ فومیهیکو ماکی از ژاپن، در سال 1993

ـ رافائل مونئو از اسپانیا، در سال 1996

ـ Ricardo Legorreta Vilchis از مکزیک، در سال 1999

ـ رنزو پیانو از ایتالیا، در سال 2002

نگاه جهان به سبك معماري آندو

بیانیه هیأت داوران مدال طلای UIA در سال 2005 به شرح زیر است:

«تادائو آندوی جوان، در میانه دهه 70، با خانه های ردیفی شهری کوچک در iyoshi، اوزاکا، بطور مؤثر پا به عرصه معماری بینالملل گذاشت. او در این پروژه، از طریق ایجاد رابطهای کامل با محیط اطراف، یک جهان کوچک، یک فضای بینهایت ساده، خلاصه و باشکوه، خلق کرد و با استفاده از بتن مسلح اکسپوز، حساسیت و توجه ویژهای از خود نسبت به جزئیات و نیز کیفیات خاص ساختمانی نشان داد.

 

دانلود فایل

پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان

پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان

توضیحات:
فایل پاورپوینت مطالعات اولیه برای طراحی مدرسه ابتدایی در دامغان، در حجم 31 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:

تاریخچه شهردامغان
در مورد کلمه دامغان گروهی گفته اند نام این شهر از” مغان” یعنی آتش پرستان گرفته شده و این گروه باعث آبادانی آن شده اند در لغت نامه دهخدا اشاره شده است که دامغان، اصل آن ده مغان بوده و در اثر کثرت استعمال “ه” از میان رفته و دمغان گفتند و به جای آن “الف” آوردند و دامغان گفته شد.دامغان یکی از شهرهای استان سمنان ومرکز شهرستان دامغان می باشد . جمعیت این شهر براساس سرشماری سال 1385 ، برابر با 9،300 نفر بوده است .بنا به نوشته مورخین، دامغان از شهرهای معتبر قومس و مرکز آن ایالت بوده است. به گفته ابن واضح یعقوبی مولف ” البلدان ” و ابوالفداء مولف ” تقویم البلدان” قومس شهری با وسعت و جلیل ، نام شهر آن دامغان و دامغان آغاز شهرهای خراسان می باشد.دامغان را شهر صددروازه یا هکاتوم پیلوس ( به زبان یونانی ) نیز نام برده اند که پایتخت دولت اشکانیان نیز بوده است . شهر دامغان در استان سمنان در دامنه جنوبی رشته کوههای البرز در موقعیت 54 درجه و 20 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 9 دقیقه عرض شمالی با مساحتی برابر 429/11 کیلو متر مربع در 120 کیلومتری شرق سمنان و 70 کیلومتری غرب شاهرود قرار گرفته است. نام کهن دامغان ( گومش ) در کتیبه سارگون دوم آشوری پات نانه آمده است یعنی شهری که 99 نگهبان دروازه ها دارد . فاصله آن ازدریای تی تی ( دریای نیلوفر آبی ، منظور دریای مازندران ) هفت روزه راه به شمار رفته است .این شهر از شمال به رشته کوه البرز ، از خاور به شاهرود ، از جنوب به کویر مرکزی و از باختر به سمنان محدود است. اهمیت وجودی دامغان از دیر هنگام ، قرار داشتن آن بر سر راه شرقی –غربی است که شریان عمده بازرگانی نه تنها ایران ، بلکه جهان متمدن پس از اسلام بوده است. زمانی دور شهر دامغان ، کاملا دیوار کشی بوده وگفته می شود به قدری دیوارها ی ستبری داشته که دو درشکه ازکنار هم بر روی دبوار رد می شدند . بازمانده های این دیوار هم اکنون هم دیده می شود وبه نام “دیواربارو” مشهور است .

فهرست مطالب:
بررسی دامغان ازلحاظ تاریخی-فرهنگی-اقلیمی
تاریخچه شهر دامغان
آثار تاریخی دامغان
فرهنگ مردم دامغان
افراد سرشناس
اقلیم شهر دامغان
مكان احداث مدرسه
موقعیت ساختمان
نحوه ساخت و شكل ساختمان مدرسه
فضاهای آموزشی
شکل کلاس
ارتفاع
مطالعات تطبیقی نمونه ها
دبستان دخترانه حق پناه اصفهان ، مدرسه مداد رنگی
معماری و طراحی مدرسه ابتدایی توسط
R+D Studio
مدرسه ابتدایی اریکا ماناین

فایل با فرمت پاورپوینت در 31 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول:
فایل پاورپوینت استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی (26 اسلاید)

         

دانلود فایل

تحقیق اصول قانون اساسي

تحقیق اصول قانون اساسي

در این فایل سه اصل 52 ، 28 ،59 مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word دراختیار شما قرار می گیرد

بخشی از متن اصلی :
پيش‌گفتار
چارچوب حقوقي آزادي اطلاعات
دسترسي به اطلاعات در عصر فن آوري اطلاعات و ارتباطا
دسترسي به اطلاعات دولتي و قانون اساسي
رويكرد قانونگذار در تصويب قانون جريان آزاد اطلاعات
طرح اوليه قانون آزادي اطلاعات

پيش‌گفتار:
آغاز عصر علم مكانيك و اختراعات حاصل از آن و انقلاب صنعتي باعث افزايش سرعت و دقت در انجام كارهايي بود كه قبل از آن به وسيله اندام حركتي انسان يا حيوانات انجام مي‌شد. وسايل نقليه به‌جاي پاي انسان، سرعت وي را در پويش مسافت بهبود داد و ابزارها، بازو و دست وي را توان بيشتري بخشيد . (1)با اين وصف، هنوز به‌وجود انسان (موجود ذيشعور) براي «كنترل» وسايل و ابزار نياز است. اختراع اولين كامپيوترها نويدبخش عصري است كه «حضور» انسان براي كنترل -و تفهيم دستورات به- آنچه تاكنون ساخته غير لازم مي شود. سرعت زياد پردازش، دقت، تراكم دادهها و قابليت برنامه‌ريزي، همراه با تلفيق و توسعه هوش مصنوعي، و اتصال آن با خطوط ارتباطي سريع، به تدريج جايگزين فرامين انسان مي شود. فن آوري جديد اطلاعات اكنون با مغز و اعمال پيچيده آن قياس مي شود، تا اندام حركتي انسان.
انقلاب فراصنعتي، تحولي است كه طريق تجارت، كار، تحقيق، و آموزش بچه‌هايمان را عوض خواهد كرد. منشأ پيدايش جامعه اطلاعاتي پيشرفتهايي است كه فن آوري در سالهاي اخير داشته. پيشرفت در زمينه رقمي كردن (digitaization)، فشردگي داده (compression) و شبكه هاي پيشرفته ارتباطي.
در بستر جديد فن آوري اطلاعات و ارتباطات، داده و اطلاعات، مواد خام پايه‌اي است و يكي از مهمترين عوامل توسعه و پيشرفت محسوب مي شود. در عصر مبتني بر اطلاعات، ميزان اطلاعات و مرغوبيت آن تعيين كننده جايگاه ملتهاست. از اين نظر شكاف طبقاتي بين دارندگان (the haves) و ندارندگان (the have nots) اطلاعات از مهمترين عوامل تنش ملي و بين المللي است . (2)
در جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتي همچون جوامع مرسوم كار، تحقيق، تجارت و تفريح ميكنيم اما براي انجام اين امور نيازي به تحرك فيزيكي، حضور رو-در-رو، و ثبت اطلاعات در يك واسط كاغذي نيست. در فضاي سيبرنتيك اراده انسانها از طريق تپشهاي الكترونيكي ظهور خارجي مي يابد. اكنون جامعه‌اي مجازي با آثار كاملاٌ واقعي شكل گرفته است. جامعه‌اي كه براي بقا و توسعه بايد قانونمند باشد.
در فضاي سيبرنتيك, «اطلاعات» بايد «جريان» يابد, پس «جريان» «اطلاعات» بايد قانونمند باشد. اما قوانين لازم كدام است؟
جامعه اطلاعاتي بر مباني مالكيتهاي فكري، آزادي اطلاعات و حريم خصوصي (privacy) بنا شده و هدف علم حقوق اين است كه بين اين سه حق معارض تعادلي ايجاد كند. زمان پيريزي قوانين بر نظريه‌ها و روشهاي منفرد سپري شده، و علم حقوق بيش از آنكه بخواهد پاسدار حقي مطلق باشد، بر آن است كه بين تمايلات مختلف توازني به‌وجود آورد. تمايلي كه قبلاً به صورت موردي و استثنا حمايت مي‌شد. پلوراليزم حقوقي تنها پاسخ ممكن به جامعه پيچيده امروزي است . (3)
دو عنوان كلي قابل تفكيك راجع به جريان آزاد اطلاعات قابل بررسي است: اول «فن آوري» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جريان يافته در بستر فن آوري.
در اولي مجموعه‌اي از زيرساختها شامل زيرساختهاي مخابراتي، شبكه و اينترنت تحت عنوان «ايده خدمات جهاني» و «اصول شبكه‌هاي باز» بحث مي شود. عنوان دوم راجع به اطلاعات موجود در سيستمهاي اطلاعاتي است.

                       

دانلود فایل

مبانی نظری طرحواره های ناسازگار اولیه و حوزه های مرتبط با آنها

مبانی نظری طرحواره های ناسازگار اولیه و حوزه های مرتبط با آنها

  طرحواره های ناسازگار اولیه و حوزه های مرتبط با آنها
دارای 22 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-3-1.    افکار و طرحواره های خودکار
افکار خودکار، شکل کلیدی دیگری از شناخت در نظریه شناختی-رفتاری است که گاهی اوقات با طرحواره درهم می آمیزد، بویژه به این دلیل که تا اندازه ای همپوشی بین هر دو وجود دارد. افکار خودکار اولین بار توسط بک (1976) به عنوان شناخت های همزمانی تعریف شدند که به سبکی سریع اتفاق می افتند وغالبا آگاهانه و به سهولت قابل دسترسی هستند. بنابراین افکار خودکار آگاهانه، مسیری برای کشف باورها و طرحواره های زیربنایی شخص فراهم می کنند(داتیلیو و بیرشک، 1385).
اپستین (1988) به طرحواره شخصی به عنوان “فرضیات برجسته و نسبتا پایداری که شخص راجع به چگونگی عملکرد دنیا خود و جایگاه خود در آن دارد” اشاره می کند. این فرضیات راجع به ویژگی ها و فرایندهایی است که معمولا اتفاق می افتند و به عملکرد انطباقی با سازماندهی تجارب شخصی در درون الگوهای با معنی کمک می کنند و پیچیدگی محیط را کاهش می دهند. با محدودیت انتخابی و راهنمایی و سازماندهی اطلاعات که فرد در اختیار دارد، طرحواره او تفکر مناسب و امکان عمل را امکان پذیر می کند(داتیلیو، 2010؛ ترجمه خواجه و همکاران، 1391).
طرحواره ها در کابرد نظریه شناختی-رفتاری برای خانواده ها بسیار مهم هستند. آنها اعتقادات پایداری هستند که مردم راجع به دیگران و روابطشان دارند. طرحواره ها، ساختارهای شناختی ثابتی هستند و ارجاع ها و ادراک های زودگذر نیستند. طرحواره ها از ادراک ها متمایز هستندو از استنباط هایی که شخص از حوادثی که می بیند، شکل می دهد، متفاوت هستند(داتیلیو و بیرشک، 1385).
افراد دو طرحواره مجزا در مورد خانواده ها حفظ می کنند: 1) طرحواره خانوادگی که به تجارب والدین در خانواده اصلی شان مربوط می شود 2) طرحواره هایی که به طور کلی به خانواده اصلی مربوط می شود یا چیزی که چبل و فاین (1994) از آن به عنوان نظریه شخصی از زندگی خانوادگی یاد می کنند(داتیلیو، 2010؛ ترجمه خواجه و همکاران، 1391).

2-3-2.    تعریف یانگ از طرحواره
یانگ (1990، 1999) معتقد است برخی از این طرحواره ها-به ویژه آنها که عمدتا در نتیجه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می گیرند-ممکن است هسته اصلی اختلالات شخصیت، مشکلات منش شناختی خفیف تر و بسیاری از اختلالات مزمن محور I قرار بگیرند. یانگ برای بررسی دقیق تر این ایده، مجموعه ای از طرحواره ها را مشخص کرده است که به آنها طرحواره های ناسازگار اولیه می گوید.
یانگ معتقد بود که طحواره های ناسازگار اولیه دارای خصوصیات زیر می باشند:
•    الگوها یا درون مایه های عمیق و فراگیری هستند.
•    از خاطرات، هیجان ها، شناخت واره ها و احساسات بدنی تشکیل شده اند.
•    در دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته اند.
•    در سیر زندگی تداوم دارند.
•    درباره خود و در رابطه با دیگران هستند.
•    به شدت ناکارآمدند.
خلاصه این که، طرحواره های ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود-آسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و در سیر زندگی تکرار می شوند(یانگ و همکاران،2004؛  ترجمه حمید پور و اندوز،1394).
2-3-3.    ویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیه
اغلب طرحواره ها نتیجه تجارب زیان بخش محسوب می شوند که فرد در سیر دوران کودکی و نوجوانی دائماً با این تجارب روبرو بوده است. اثر این تجارب ناگوار در سیر تحول با یکدیگر جمع می شود و منجر به شکل گیری یک طرحواره کاملا ناسازگار تمام عیار می گردد(یانگ و همکاران،2004؛  ترجمه حمید پور و اندوز،1394).

 

       

دانلود فایل

نکته و تست زیست شناسی عمارلو سال سوم دبیرستان

نکته و تست زیست شناسی عمارلو سال سوم دبیرستان

دانلود فایل کامل نکته و تست  شناسی عمارلو سال سوم دبیرستان
در قالب فایل pdf و متشکل از 142 صفحه به همراه نکته ها

نکته و تست زیست شناسی عمارلو سال سوم دبیرستان

جزوات زیست شناسی عمارلو از جزوات شناخته شده برای داوطلبان کنکور علوم تجربی است
فایل حاضر حاوی نکات و تستهای زیست شناسی سال سوم دبیرستان از استا عمارلو می باشد.


 

       

دانلود فایل

پاورپوینت طراحی مجتمع فرهنگی و هنری، با تأکید بر نقش عوامل محیطی و فضا در روند ایجاد خلاقیت

پاورپوینت طراحی مجتمع فرهنگی و هنری، با تأکید بر نقش عوامل محیطی و فضا در روند ایجاد خلاقیت

دانلود   با موضوع طراحی مجتمع فرهنگی و هنری، با تأکید بر نقش عوامل محیطی و فضا در روند ایجاد خلاقیت
دارای 46 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
46 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند . در فرهنگسراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه‌ها و هنرهای گوناگون فراهم می‌گردد . برخی از فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ویژه خود را نیز دارا هستند . در ایران تا امروز بیشتر فرهنگسراها در شهر تهران و چند شهر دیگر مانند اصفهان برپا شده‌اند و معمولاً کوشیده شده برای هر منطقه شهرداری یک فرهنگسرای بزرگ ترتیب داده شود . برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیت‌های فرامنطقه‌ای نیز می‌پردازند . بسیاری از فرهنگسراها ویژه‌کار (تخصصی) اند یعنی فعالیت خود را گرد یک گروه یا یک محور کاری کرده متمرکز می‌سازند .
فرهنگسراها برپایه شیوه فعالیت به یکی از محورهای سه گانه شخصیت (کیستی) ، محتوا   (درونمایه) و نهاد می‌پردازند :
فرهنگسراهای شخصیت محور ، عبارت‌اند از : فرهنگسراهای کودک ، جوان ، دانشجو ، دختران ، بانو ، و  سالمند . 

فرهنگسراهای محتوا محور ، عبارت‌اند از : اندیشه ، قرآن ، پایداری ، هنر ، قانون ، اقوام ، کار ، دانش‌ها ، طبیعت ، و فناوری اطلاعات .
فرهنگسراهای نهاد محور ، عبارت‌اند از : خانواده ، مدرسه و شهر .
اهمیت موضوع احساس نیاز به وجود مکانی با شرایط زیر در تبریز می باشد :
مکانی برای تجمع هنرمندان و هنردوستان
مکانی برای بحث وگفتگو
مکانی برای تبادل اطلاعات
مکانی که محدود به هنرمندان خاصی نباشد
مکانی که از کلیشه های موجود در این مکانها به دور باشد
مکانی برای تغییر دید نسبت به انواع موضوعات
مکانی که چهارچوبهای ذهنی افراد در آن شکسته شود
مکانی برای خلق لحظه , ثبت خاطره و کشف مفهوم
و در آخر
مکانی برای ایجاد خلاقیت

 

       

دانلود فایل

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع : حقوق جزا و جرم شناسی

توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد

چگونگي مراحل كشف جرم در نظام حقوقي ايران
در نظام دادرسى كيفرى ايران مرحله مقدماتى، طبق سيستم تفتيشى انجام مى شود يعنى تحقيقات محرمانه، مكتوب و سرى بوده و دخالت وكيل محدود و موكول به يك شرايطى است. ولى به محض اينكه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاكمه مى شود ضوابط سيستم و آيين دادرسى تغيير مى كند. يعنى از سيستم تفتيشى درمى آيد و وارد سيستم اتهامى مى شود كه جلسه محاكمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وكيل داشته باشد.به عبارت ديگر شركت وكيل مدافع در دادرسى هاى جزايى در مرحله تحقيقات مقدماتى اجبارى نيست و وكيل فعاليت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شركت وكيل اجبارى است و بايد به صورت موثر دفاع كند.مردم حق دارند به هر نحوى كه مى خواهند از خدمات وكيل در حدود مقرر در قانون استفاده كنند. اين حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسميت شناخته شده است. مع الاسف اين حق مسلم و ترديدناپذير از طرف دستگاه قضايى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخديش قرار گرفت، چه آنكه قوه مقننه با تصويب تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى، ورود وكيل به پرونده را منوط به تشخيص قاضى دانست.در زمينه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گويد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» اين اصل به ويژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسير قانون به سود متهم جايى براى تاويل و تفسيرهايى كه حق وكيل را براى متهم محدود كند وجود ندارد. و نيز ماده واحده (قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام ضرورت مداخله وكيل مدافع و تكليف جامعه به تامين آن در صورت عدم تمكين متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسيدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكيل در تحقيقات مقدماتى سكوت كرده است.در عين حال در ماده ۱۲۸ قانون آيين  دادرسى كيفرى پيش بينى شده است «متهم مى تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبى را كه براى كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراى قوانين لازم بداند به قاضى اعلام كند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضايى و قانونى، بعضى بازپرسان به ويژه در پرونده هاى خاصى با تفسير خلاف اصل و عرف، كلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنين تعبير مى كنند كه قاضى اختيار دارد به وكيل اجازه حضور در تحقيقات مقدماتى را بدهد يا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرايم عليه امنيت كشور و موجب فساد بودن در تبصره اين ماده را- كه قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وكيل تحقيقات را انجام دهد- تبديل به قاعده و رويه كرده اند. هر چند استثناى ياد شده نيز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نبايد اجازه تضييع حقوق مجرمان داده شود.تشخيص فساد و محرمانه بودن و اينكه جرم امنيتى است يا خير، لاجرم با بازپرس است. به اين ترتيب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ويژه به بهانه وجود فساد از داشتن وكيل مدافع محروم كند. اين محروميت مخصوصاً در جرايم مهم كه اقتضاى مجازات هاى سنگين از قبيل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظاير آن را دارند و تحقيقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پايه و اساس پرونده هاى كيفرى است با هيچ منطقى سازگار نيست. آيا اين امر مخالف صريح قانون اساسى و مغاير حقوق بشر اسلامى و حقوق بشر مذكور در اسناد سازمان ملل متحد نيست؟بخشنامه رئيس قوه قضائيه درباره احترام به آزادى هاى مشروع و حقوق شهروندى كه در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شوراى نگهبان تصويب شد دربند ۳ خود حق استفاده از وكيل را براى متهمان در كليه مراحل دادرسى به رسميت شناخته و استثناى فوق در تبصره ذيل ماده ۱۲۸ ق.ا.ك را نسخ كرده است. (محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكى عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براى آنان فراهم كنند.)با اين حال در عمل، نقش وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى در حقوق ايران بسيار محدود است. هرچند صرف حضور وكيل خود گاهى
فهرست مطالب
چگونگي مراحل كشف جرم در نظام حقوقي ايران
رسيدگي به جرائم بورسي
برخى از نواقص و ضعف هاى كلى قانون مجازات
جرم انگارى هاى غيرضرورى
جرم زايي
كشف سريع جرم عامل بازدارنده براي مجرمان است
منابع

دانلود فایل

معجزه رنگها در دکوراسیون

معجزه رنگها در دکوراسیون

دانلود فایل کامل  رنگها دردکوراسیون
در قالب فایل pdf و متشکل از 118 صفحه آماده استفاده و پرینت ؛

اززمانهای قدیم درمطالعات نشان داده شده که رنگ ها می وانندبرخلق وخوواحساسات ماتاثیربگذارند. شمامی توانیدباتغییررنگ ساده ای درمحیط خانه ویا کارخود روحیه وشرایط کاری خودراتغییر دهید. انتخاب پوشش مناسب دیوارها اولین قدم درطراحی دکوراسیون به شمارمی آید.

رنگ هاچه تاثیری برفضای خانه دارند اگرفضای ماکوچک است بهتراست ازچه رنگی استفاده کنیم تا فضادل بازتربه نظربرسد ..آشپزخانه چه رنگی داشته باشد تافضای بهترومثبت تری رابرای مابه وجود آورد

 

       

دانلود فایل

پاورپوینت استاندارد مهارت و آموزش نقشه كش ساختمان

پاورپوینت استاندارد مهارت و آموزش نقشه كش ساختمان

دانلود   با موضوع استاندارد مهارت و آموزش نقشه كش ساختمان
دارای 32 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
32 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :
مفاهيم اصطلاحات بكار برده شده در استاندارد
———————————————-
1- كلمه آشنائي : به مفهوم داشتن اطلاعات مقدماتي
2- كلمه شناسائي : به مفهوم داشتن اطلاعات كامل
3- كلمه اصول : به مفهوم مباني مطالب تئوري
4- كلمه توانائي : به مفهوم قدرت انجام كار
مشخصات
=====
1- حداقل تحصيلات : ديپلم
2- وضعيت جسماني : مناسب با شغل مربوطه
3- ساير شرايط : ——-
 
تعريف
====
نقشه كش ساختمان درجه 2 كسي است كه با پيشگيري از حوادث و انجام  كمك هاي اوليه آشنائي داشته و از عهده انجام مهارتهاي تشخيص عوامل مؤثر كار برش و نصب كاغذ ‏‘ ترسيم انواع خطوط و ترسيمهاي هندسي و ترسيم تصاوير سه نما و برش اجسام ساده و مركب هندسي ‘ نوشتن حروف و اعداد باغ شابلون و تشخيص انواع خاك و انواع ديوارهاي ساختما ني ‘ ترسيم پلانهاي ساختمان هاي آجري ‘ ترسيم پلان هاي مختلف ‘ چسباندن لتراست و زيباتون ‘ ترسيم انواع راه پله ‘ ترسيم پلان آكس بندي  وپلانهاي فونداسيون و جزييات آن ‘ ترسيم برش هاي مورد نياز ترسيم نما ‘ پلان تيرريزي ‘ و جزييات اسكلت فلزي ‘ ترسيم پلان شيب بندي ‘ پلان دكراسيون ‘ ترسيم و اندازه گذاري جزييات معماري ‘ ترسيم انواع پرسپكتيو و پلان موقعيت و مركبي كردن آنها ‘ نوارگيري دور نقشه و بايگاني و تهيه و ترسيم يك پروژه كامل معماري اجرايي يك واحد مسكوني برآيد .

 

               

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع توت فرنگی

پاورپوینت با موضوع توت فرنگی

دانلود   با موضوع توت فرنگی
دارای 23 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
 23 اسلاید
فرمت فایل: 
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

توت‌فرنگی (با نام‌های: چیلک یا چیالک جنگلی، چَلَم و شالکَه) گیاهی نهان‌دانه از تیرهٔ گل سرخ است و بومی جنگلهای اروپاست رشد این گیاه علفی پایا در آب و هوای معتدل گرم بسیار خوب است. 
توت فرنگی، میوه ای شبیه توت است ولی كمی درشت تر، رنگش قرمز و طعم آن ترش و مطبوع است. بوته اش كوتاه و دارای برگهایی درشت و ساقه هایی باریك و خزنده است كه 

دانلود فایل

پاورپوینت تیره Fabaceae

پاورپوینت تیره Fabaceae

دانلود   درباره تیره Fabaceae
دارای 25 اسلاید و با فرمت pptx و
قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 25 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

ویژگی های تیره Fabaceae
نام لاتین این تیره Fabaceae  یا Leguminosae   است.
Leguminosae یا Fabaceae یک خانواده بزرگ وازلحاظ اقتصادی مهم در گیاهان گلدار است ;که معمولا به عنوان خانواده legume ، خانواده نخود ، خانواده لوبیا یا بقولات  شناخته می شود .
عده ای از گیاهشناسان  Leguminosae   را یک راسته و عده ای دیگر آن را یک زیر راسته دانسته اند .
 این تاکزون را به سه تیره گل ابریشم، گل ارغوان و پروانه آسا تقسیم نموده اند . 
برخی نیز این تاکزون را یک تیره به حساب آورده و نام دیگر آن را Fabaceae  می دانند و ان را به سه
زیر تیره گل ابریشم، گل ارغوان و پروانه آسا تقسیم  می کنند. میوه در تمام این گیاهان به صورت نیام
Legume) ) است.
تیره باقلا ( بقولات )دارای حدود 650 جنس و 12000 گونه است که در سراسر زمین به صورت جهان وطن
پراکنده اند.  این تیره دارای سه زیر تیره است که عبارتند از :
 زیر تیره گل ارغوان  Caesalpinioideae با حدود 166 جنس و 400 گونه،
زیر تیره گل ابریشم Mimosoideae با حدود 60 جنس و 3200 گونه  و
 زیر تیره پروانه آسا Papilionoideae با حدود 430 جنس و 9000 گونه.
بسیاری از گونه های  این تیره ارزش غذایی بالایی دارند و برخی دیگر منبع تامین رنگ، فیبر، گم Gum  ،
رزین Resin ، روغن بوده و بسیاری به عنوان  کود سبز  مصرف می شوند .

 

           

دانلود فایل

پاورپوینت تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت

پاورپوینت تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت

دانلود   با موضوع تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت دارای 24 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 24 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

تامین مالی کوتاه مدت و میان مدت

مقدمه :
هر شركتي یا واحد تجاری در جريان كسب و كارو فعالیت های خود، سرمايه اش را از انواع واقسام منابع تامين مي كند.

مقداري از سرمايه راكارپردازان بستانكاران، ومالكين فراهم آورده اند، در حاليكه ساير سرمايه ها از در آمدهاي محفوظ در كسب و كار ناشي مي گردد.
در اين فصل، منابع سرمايه گذاري متوسط و كوتاه مدتي كه بستانكاران آن را تامين نموده اند،مورد بررسی قرارمی گیرد.

چرخه عملیاتی:(operating cycle) 
به مدت زمانی که صرف خرید موجودی کالا ، فروش آن و جمع آوری وجوه نقد حاصل از فروش
 می گردد چرخه عملیاتی اطلاق می شود شامل دو جزء مجزا می باشد:
 دوره زمانی گردش موجودی:
دوره زمانی حسابهای دریافتنی:
 دوره زمانی حسابهای دریافتنی +  دوره زمانی گردش موجودی   =   چرخه عملیاتی
چرخه نقدی :(cash cycic
نکته قابل تامل در چرخه عملیاتی یک شرکت این است که جریانات وجوه نقد شرکت و وقوع سایر رویداها به طور همزمان رخ نمی دهد.
برای مثال اغلب در رابطه با خرید موجودی کالا، تا 30 روز پس از خرید پولی پرداخت نمی شود این فاصله زمانی 30 روزه ، اصطلاحاً دوره زمانی حسابهای پرداختنی نامیده می شود . از طرفی دیگر ؛ دریافت وجوه حاصل از فروش ممکن است به بیش از 30 روز(مثلاً 105 روز) طول بکشد . میزان وجوه مورد نیاز برای این 75 روز  (30-105) چرخه نقدی شرکت نامیده می شود.
دوره زمانی حسابهای پرداختنی       –      چرخه عملیاتی     =   چرخه نقدی

 

         

دانلود فایل

تحقیق و مقاله خبر در اصول روابط عمومي

تحقیق و مقاله خبر در اصول روابط عمومي

توضیحات:

تحقیق،پروژه، خبر در اصول روابط عمومي در
45 صفحه در قالب
word و قابل ویرایش همراه با جزئیات
کامل
.

 

 

           

چکیده:

خبر چیست؟ پرسشي كوتاه كه پاسخ جويي
براي آن بخش وسيعي از ادبيات

روزنامه
نگاري را شكل داده است.

خبر،
گزارش واقعيتهاست، اما خر واقعيتي را نمي توان خبرناميد.

در اين
تعريف به اين دليل نمي توان هر واقعيتي را خبر ناميد كه فلان واقعيت مثلا بر همگان
روشن است، نو نيست و چون كهنه است، قابل طرح نيست و وقتي واقعيت تازه نيست، نمي تواند
جنبه خبري داشته باشد.

خبر،
پيامي است كه احتمال صدق و كذب در آن وجود دارد.

خيلي
از خبرها به چاپ مي رسند، اما روز بعد يا مدتي بعد تكذيب مي شوند. بنابراين، تعريف
فوق نيز فقط بخشي از مفهوم خبر را در بر مي گيرد، اما در عين حال بايد افزود كه بر
خلاف پيشين، كه خبر را گزارش مي خواند، در اين تعريف، خبر پيام ناميده مي شود.

خبر،
الزاما گزارش رويداد جاري(تازه) نيست.

چرا؟
زيرا كه ممكن است كه جنبه هاي تازه اي از يك رويداد كهنه و قديمي، و به عبارت ديگر
زواياي جديدي از انچه را كه قبلاً رخ داده است، اشكار كند بنابراين به يك موضوع قديمي،
يك وجه تازه خبري بدهد.

رويدادي
است كه قرار است اتفاق بيفتد.

خبرهايي
نظير اينكه «فردا برف خواهد باريد»، «كنكور سراسري هفته آينده برگزار

مي شود»
و يا «سمينار مطبوعات بهار آينده تشكيل مي شود»، از جمله خبرهايي هستند كه مشمول تعريف
فوق قرار مي گيرند.

اگر يك
نفر سگي را گاز بگيرد، خبر است، ولي به عكس اگر سگي، فردي را گاز بگيرد، خبر نيست.

اين تعريف
از جمله تعاريف كلاسيك، كه در تبيين مفهوم خبر به كار گرفته مي شوند، به حساب مي آيد.

اطلاعات
مربوط به آنچه رخ داده است، خبر ناميده مي شود.

اخبار
اقتصادي در صفحات وسط مجله درج شده اند»، «بازارهاي مالي با شنيدن اخبار كاهش قيمت
ارز دچار شوك شدند.»

اين دو
اطلاع، هر دو حكم همان اطلاعاتي را دارند كه در تعريف، خبر، نام گرفته است. بر اساس
اين تعريف، خبر اطلاع است.

خبر،
مجموعه اي از لغات و عبارات است كه وقوع يا انجام كاري را اطلاع دهد.

اين تعريف
اگرچه بركاربرد اطلاع رسان خبر متمركز است، اما آن را مجموعه اي از لغات و عبارات مي
داند.

خبر،
گزارش يك رويداد است، آنچه يك گزارشگر مي نويسد، خبر ناميده مي شود.

از اين
تعريف اين نكته استنباط مي شود كه خبر (
news) با اتفاق يا رويداد (Event) فرق دارد. ممكن است كه آنچه گزارش مي شود، عينا
مانند واقعه اي كه رخ داده است، نباشد و فقط جنبه هايي از آن رويداد را منعكس كند.
در اين تعريف كوشش مي شود تا اين نكته روشن گردد كه ميان حقيقت رويداد و واقعيت خبر
تفاوت وجود دارد.

 

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه 1

ارزشهاي خبري 7

عناصر يا اركان خبر 12

سبكهاي خبرنويسي 15

منبع وليد 20

تيتر يا سرعنوان 24

ويرايش   29

خبر غيرقابل چاپ             32

احترام به معتقدات 32

از غفلت تا رشوه 33

فرآيند خبر 35

گزينش و استحاله 35

دروازه باني خبر    36

معيار عبور خبر     36

مدلهاي حركت يا جريان خبر 37

جامعه شناسي توليد خبر             39

خبرهاي رويدادمدار و فرآيند مدار
     41

 


                           

دانلود فایل

پروپوزال بررسي رابطه بین عواطف منفی , فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کر

پروپوزال بررسي رابطه بین عواطف منفی ,  فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کر

 بررسي رابطه بین عواطف منفی ,  فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه
سال تحصيلي 1392 -1391
دارای 29صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: بررسي رابطه بین عواطف منفی ,  فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه
سال تحصيلي 1392 -1391
تعداد صفحه: 29صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و…

پروپوزال مديريت آموزشي
بررسي رابطه بین عواطف منفی ,  فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه
سال تحصيلي 1392 -1391
مقدمه
یکی از مشکلات اصلی سازمانها در دنیاي متحول و به شدت متغیر امروزي شناسایی عواملی است که می تواند در بروز رفتار شهروندي سازمانی که یکی از پدیده هاي نو ظهور در زمنیه رفتار سازمانی است تأثیربگذارد. در مکاتبات اولیه مدیریت افراد با رفتارهایی ارزیابی می شوند که در شرح شغل و شرایط احراز از شاغل انتظار می رفت ولی امروز رفتارهاي فراتر از آنها مد نظر قرار گرفته است. این رفتارها به مفاهیم رفتارهاي پیش اجتماعی، رفتارهاي فرانقشی،عملکرد زمینه اي رفتار خود جوش و یا رفتار شهروندي سازمانی مد نظر قرار گرفته اند. برخلاف گذشته که از کارکنان انتظار می رفت تا در حد نقش هاي رسمی عمل کنند در قرارداد هاي روان شناختی جدید رفتار هاي فراتر از نقش مورد انتظار است.سازمانهاي امروزي نیاز به انعطاف پذیري براي موفقیت و مواجهه با رقبا دارند . رفتار شهروندي سازمانی نوعی رفتار است که ضمن ایجاد منافعی همچون بهره وري بیشتر ، کیفیت جامعه و بهبود کیفیت زندگی کاري می تواند در جهت ایجاد این مزیت گامی مهم بر دارد .


 

           

دانلود فایل