دانلودطرح توجیهی ريخته گري و توليد قطعات فلزي شناور هاي دريائي

دانلودطرح توجیهی ريخته گري و توليد قطعات فلزي شناور هاي دريائي

دانلودطرح توجیهی ريخته گري و توليد قطعات فلزي شناور هاي دريائي

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول : معرفی محصول
-۱ نام و کد محصولات
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات محصول
-۱-۴ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی )
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد
-۱-۷ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ شرایط صادرات
بخش دوم : بررسی وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجرا
-۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنام ه سوم تا سال ۱۳۸۵
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون

-۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم
بخش سوم : مطالعات فنی و تکنولوژیکی
-۳-۱ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور
-۳-۲ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در فرایند تولید محصول
-۳-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت
-۳-۴ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن
-۳-۵ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۳-۶ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
-۳-۷ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی
-۳-۸ وضعیت حمای تهای اقتصادی و بازرگانی
-۳-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید

بخش چهارم : مطالعات مالی و اقتصادی
-۱-۱۲ ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه در گردش
-۲-۱۲ محاسبه و تجزیه و تحلیل نقطه سربسر
-۳-۱۲ آنالیز قیمت و حاشیه سود
-۴-۱۲ آنالیز جریان نقدی طرح
-۵-۱۲ آنالیز ریسک پذیری پروژه
-۶-۱۲ محاسبه کلیه شاخصهای مالی
-۷-۱۲ آنالیز حساسیت طرح نسبت به پارامترهایی نظیر قیمت فروش

مقدمه
مطالعات امكان سنجي، مطالعات كارشناس ي است كه قبل از اجر اي طرح هاي سرما يه گذاري اقتصاد ي
انجام م ي گيرد. در اين مطالعات از نگاه بازار، فن ي و ما لي و اقتصاد ي طرح مورد بررس ي و آنا ليز قرار
گرفته و نتا يج حاصل از آن به عنوان مبنا يي بر اي تصم يم گي ري سرما يه گذ اران مورد استفاده قرار
مي گيرد.
گزارش حاضر مطالعات امكان سنجي مقدما تي ريخته گري و توليد قطعات فلزي شناور ها ي دري ائي
مي باشد. كه در قالب متدولوژ ي علم ي مطالعات امكان سنجي ته يه گرد يده است و مطابق متدولوژ ي فوق ،
ابتدا محصول مورد مطالعه به طور د قيق معر في شده و سپس بررس ي ها ي لازم رو ي بازار آن صورت
خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فن ي در خصوص چگونگ ي تو ليد و امكانات سخت افزار ي و نرم افزار ي
مورد نياز نيز شناسا يي شده و در نها يت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرما يه گذار ي مورد ني از بر اي
اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمايه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند
كليه اطلاعات مورد نياز را كسب و در جهت انجام سرما يه گذار ي اقتصاد ي با د يد باز و مس ير شفاف
اقدام نما يند. اميد است اين مطالعات كمك ي هرچند كوچك در راستا ي توسعه صنعت ي كشورمان بعمل
بياورد .

   

دانلود فایل

بررسی ابراء در حقوق ایران و انگلیس

بررسی ابراء در حقوق ایران و انگلیس

بخشی از متن اصلی :

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

چكیده

اصطلاح
فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی
ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان
هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم
را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و
نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر كشورها، به
صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث
پرداخته است.

 مقدمه : طرح موضوع و تقسیم مطالب

ابراءِ
كه مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت
گرفته شده و به معنی خلاص كردن و رهانیدن از عیب و دین به كار رفته
است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است
كه داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف – كه به
احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده
است؛ از جمله اینكه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبكار،»
قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است كه گفته شود:
ابراء ممكن است به شكل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد
صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی كه، اگر تعریف،
به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏كرد، چنین
اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این
احتمال را به وجود می‏آورد كه وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از اركان
وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم
می‏زند.(3)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی كه در ماده
289 ق. م به كار رفته است، می‏توان استفاده كرد كه ابراء از دیدگاه
قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یك طرفه است و مطابق با آن، این داین است كه با
اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز
دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط
دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به
تنهایی.مضافاً این كه، از عبارت «صرف نظر نماید» كه در این تعریف به كار
رفته است، می‏توان استنباط نمود كه ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون
انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند كه،
چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)

ایراد دوم نیز نمی‏تواند
مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، كه خود
امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است كه، رضای ابراء كننده،

این فایل با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :28

               

دانلود فایل

آزمون نتایج در گاوهای شیری

 آزمون نتایج در گاوهای شیری

800×600

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

«فهرست مطالب»

الف) «فصل اول» «آزمون نتاج در گاوهاي شيري»

«مقدمه»

1- انتخاب بر اساس آزمون نتاج

2-
آزمون نتاج در گاوهاي شيري

3-
برنامه هاي آزمون نتاج

4-
روشهاي بيان تست نتاج

5- مراحل
آزمون نتاج

ب) فصل
دوم: «آزمون نتاج و ارزيابي والد»

1-
معيارهايي براي انتخاب

2-
آزمون نتاج

3-
روشهاي آزمون

4-
موارد لازم براي آزمون نتاج در مرحلة آزمايش

5- در
مرحلة تجزيه و تحليل

6-
نقايص تست نتاج

7-
روشهاي شاخص كردن گاوهاي نر نژاد شيري

8- شاخص كردن در يك گله واحد

 

دانلود فایل

مبانی نظری خلاقیت سازمانی

مبانی نظری خلاقیت سازمانی

  خلاقیت سازمانی
دارای 19 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

خلاقیت سازمانی
تعاریف
خلاقیت همواره مفهومی اسرار آمیز وسیع و بسیار پیچیده بوده است. خلاقیت را شاید بتوان برترین سطح یادگیری بشر ، بالاترین توانمندی تفکر و محصول نهایی ذهن و اندیشه انسان دانست.
خلاقیت از دیدگاه روان شناسی: خلاقیت یکی از جنبه های اصلی تفکر یا اندیشیدن است.
خلاقیت از دیدگاه سازمانی: خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود ارتقای کمیت یا کیفیت فعالیتهای سازمان ( بهبود عملکرد ) مثلا افزایش بهره وری یعنی افزایش تولیدات یا خدمات کاهش هزینه ها – روشهای بهتر و خدمات جدید چنانچه ملاحظه میشود خلاقیت با بهره وری رابطه مستقیم داشته و موجب بالا رفتن سطح عملکرد در یک سازمان خواهد شد (آقايي فيشاني، 1386).
واین موریس به عنوان بخشی از پروژه‌ تحقیقاتی خود و با هدف شناسایی عواملی که خلاقیت سازمانی را موجب می‌شوند، اقدام به بررسی طیفی از سازمان¬های کشور نیوزلند کرد. او در این زمینه ده عامل را که باعث افزایش خلاقیت سازمانی می¬شوند به این شرح معرفی می¬کند:
1.    حقوق منا سب
این پول است که مشوق فرد برای سر کار آمدن است اما این پول نیست که بهترین کار وی را باعث می‌شود. حقوق مهم است و باید در حدی مناسب باشد، اما تنها عامل تأثیرگذار در خلاقیت فرد نیست.خلاقیت نیازمند درک مسائلی است که باعث تحرک کارکنان می‌شود (آقايي فيشاني، 1386).
2.    اهداف روشن سازمانی
اکثر افراد با این موضوع موافقند اما استثناهایی نیز وجود دارند که در پاسخ¬ها مشهود است. اگر واحدی که فرد در آن کار می¬کند، برای هر موضوعی اهدافی را تعیین نماید فرد به کاری که انجام -می¬دهد علاقه‌مند شده و سعی می‌کند تمام تلاش خود را برای عملی ساختن آن انجام دهد.
3.    انگیزه‌ مثبت کارکنان
وجود کارکنان با انگیزه برای داشتن یک سازمان خلاق، الزامی است. بسیاری معتقدند که اگر انگیزه نباشد، خلاقیت هم نخواهد بود. اما آنچه مسلم است این است که انگیزه‌ مثبت کارکنان، خلاقیت سازمان را افزایش می‌دهد.
4.    رهبری متعهدانه
در حالی که خلاقیت می‌تواند با عبور از موانع به موفقیت برسد، محیطی که خلاقیت سازمانی را ترغیب می‌کند، می‌تواند از مزایای منابع گوناگونی بهره‌مند شود. در چنین سازمان¬هایی نقش رهبران حذف موانع است. رهبری که موانع را از سر راه برمی‌دارد، خلاقیت سازمانی را تقویت می‌نماید.


. . .

 

         

دانلود فایل

پاورپوینت آسيب شناسي ونارسایی های ساختمان

پاورپوینت آسيب شناسي ونارسایی های ساختمان

دانلود   با موضوع آسيب شناسي ونارسایی های ساختمان   دارای 21  اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 21 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

آسيب شناسي ونارسایی های ساختمان

  آسيب شناسي يعني بررسي وضعيت موجود ساختمان (هندسي و مقاومتي)، ساختگاه، بررسي هاي نارسايي ها، علايم آنها و شناخت عواملي كه باعث اين كاستي ها شده است.موضوع بحث حاضر بررسی نارسایی های سازه های فولادی است.
نارسايي هاي ساختمانهاي فولادي
   نارسايي ساختمانهاي فولادي شامل موارد زير مي باشد:
نارسایی مصالح
2- نارسایی های اعضای فولادی
3- نارسایی های وسایل اتصال
 4- نارسایی های اتصال
5- نارسایی های سیستم
6- خطاهای طراحی
7- خطاهای اجرایی

2- نارسایی های اعضای فولادی
2-1 تسليم
2-2 گسيختگي
2-3 كمانش كلي
2-4 كمانش موضعي
2-5 كمانش جانبي
2-6 تغييرشكل (شكم دادگي)
2-7 لرزش
2-8 خوردگي

. . .

 

         

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع اینترنت بانک همراه (GPRS)

پاورپوینت با موضوع اینترنت بانک همراه (GPRS)

دانلود   با موضوع اینترنت بانک همراه (GPRS)
دارای 13 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 13 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

اینترنت بانک همراه چیست؟
”اینترنت بانک همراه ” همان اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه و استفاده از خدمات اینترنت بانک از بسترGPRS میباشد.

روش استفاده از اینترنت بانک همراه
دریافت تنظیمات GPRS از شرکت مخابراتی مربوطه (همراه اول، ایرانسل و …) و فعالسازی این تنظیمات در گوشی تلفن همراه
 دریافت نام کاربری و رمز عبور اینترنت بانک از شعب بانک سینا
 ورود به browser اینترنت در منوی گوشی
 مراجعه به آدرس Https://www.esinabank.com/gprs/
 ورود به سایت با نام کاربری و رمز عبور اینترنت بانک

مزایای استفاده از اینترنت بانک همراه :

عدم نیاز به امکانات جانبی : برای استفاده از اینترنت بانک همراه، کافی است که GPRS سیم کارت فعال باشد و هیچگونه نیازی به نرم افزار یا سخت افزار جانبی وجود ندارد.
 دسترسی آسان در هر مکان و زمان
 کاهش مراجعه به شعب بانک جهت انجام امور بانکی و در نتیجه صرفه جویی در وقت و هزینه‏ها
 سرعت بالای انجام عملیات

. . .

 

         

دانلود فایل

پاورپوینت با موضوع نرم افزار پرونده الکترونيکي سلامت ايران

پاورپوینت با موضوع نرم افزار پرونده الکترونيکي سلامت ايران

دانلود   با موضوع نرم افزار پرونده الکترونيکي سلامت ايران
دارای 24 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 24 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

فهرست حوزه ها
مقدمه
کليات متدولوژي و روش اجراء
مديريت پروژه- پيشرفت کار
مخاطرات و نياز هاي خارج از چارچوب
مرور روند کار در حوزه معماري و فني
نمايش اجرايي کاربرد لايه پرسيستنسي
پرسش و پاسخ

تعريف پرونده الكترونيكي سلامت

مقصود از پرونده الكترونيكي سلامت در اين پروژه، “مجموعه كليه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پيش از تولد (شامل اطلاعات دوران جنيني و ماقبل آن – مانند اطلاعات مربوط به لقاح آزمايشگاهي-) تا پس از مرگ (مانند اطلاعات بدست آمده از اتوپسي، محل دفن و…) است كه به‌صورت مداوم و با گذشت زمان به شكل الكترونيكي ذخيره مي‌گردد و در صورت نياز، بدون ارتباط با مكان يا زمان خاص، تمام يا بخشي از آن به سرعت در دسترس افراد مجاز قرار خواهد گرفت”.

اهداف كلان توسعه پرونده الكترونيكي سلامت
ثبت تمامي اطلاعات درماني و بهداشتي تمامي شهروندان كشور به صورت يكپارچه  ]بدون محدويت مکاني و زماني [
ايجاد امكان براي تمامي كادر سلامت كشور براي دستيابي (در صورت مجاز بودن به اين کار) به اطلاعات سلامت شهروندان براي افزايش كيفيت خدمات سلامت به شهروندان ]بدون محدويت مکاني و زماني [

 ايجاد امكان براي تمامي شهروندان براي دسترسي به کليه اطلاعات سلامت خودشان ]بدون محدويت مکاني و زماني [ 

 دسترسي مديريان نظام سلامت (با لحاظ نمودن ملزومات امنيتي) به اطلاعات ارائه  خدمات سلامت و دريافت گزارشات مورد نياز براي برنامه‌ريزي‌هاي بهتر ]بدون محدويت مکاني و زماني [

 ايجاد ارتباط اطلاعاتي بين مراكز ارائه  خدمات سلامت و مراكز بيمه‌اي و كاهش زمان و هزينه‌هاي ارائه  خدمات بيمه‌اي ]بدون محدويت مکاني و زماني [


. . .

 

       

دانلود فایل

مبانی نظری فن آوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه منابع انسانی

مبانی نظری فن آوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه منابع انسانی

  و پیشینه تحقیق فن آوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه منابع انسانی
دارای 68 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1  مقدمه    23
2-2  بخش اول فن آوری اطلاعات و ارتباطات    24
2-2-1 تاریخچه فن آوری ارتباطات و اطلاعات (۲۰۰۳ – ۱۹۰۹)    24
2-2-2 تعاریفی از فن آوری اطلاعات و ارتباطات    29
2-2-3 زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات    31
2-2-4 آشنایی با مفاهیم بنیادی فرآیند فن آوری اطلاعات و ارتباطات    36
2-2-5  مهارت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات    38
2-2-6  استراتژی های فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه    40
2-2-7 اهمیت اطلاعات در سازمان    41
2-2-8 کاربردهای استراتژیک فن آوری اطلاعات    43
2-2-9 وظایف فن آوری اطلاعات    43
2-2-10 سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات    44
2-2-11 انواع سیستم های  اطلاعاتی در سازمان    45
2-2-12  طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی    46
2-2-13 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی    50
2-2-14 فن آوری اطلاعات و علوم رایانه    51
2-3 بخش دوم توسعه منابع انسانی    53
2-3-1 تعریف توسعه منابع انساني    53
2-3-2 مفهوم توسعه منابع انسانی    56
2-3-3 مفهوم فرآیند توسعه منابع انسانی    57
2-3-4 هدف ها ی توسعه منابع انسانی    61
2-3-5 تفاوت توسعه انسانی با توسعه منابع انسانی    62
2-3-6 راهبردهای توسعه منابع انسانی    63
2-3-7 توسعه سازمانی برای بستر سازی توسعه منابع انسانی    65
2-3-8 ارتباط متقابل و تعامل سیستمی توسعه سازمانی و توسعه منابع انسانی    66
2-3-9 ابعاد توسعه منابع انسانی    68
2-3-10 توسعه منابع انسانی به عنوان عامل تحول    69
2-3-11 برخی از مدل های مطرح در توسعه منابع انسانی    70
2-3-12  مدل پژوهشی    75
2-3-13 دلیل انتخاب مدل پژوهش    80
2-4 بخش سوم شرکت ملی گاز ایران    81
2-4-1 مقدمه    81
2-4-2 آشنايي با تاريخچه صنعت گاز ايران    82
2-4-3  نگاه اجمالي به گستره اداري و سازماني شرکت ملي گاز ايران    85
2-4-4 مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملّی گاز ایران    86
2-5 جمع بندی    86

2-1  مقدمه
  فناوري اطلاعات و ارتباطات كاربردهاي فراواني در صنعت دارد كه از آن جمله مي‌توان به خودكارسازي بسياري از فرآيندهاي خدماتي و توليدي اشاره كرد. اين مسأله مستقيماً در تعداد و مشاغل مورد نياز صنعت تاثير گذاشته و به نوعي اشتعال‌زدايي را به همراه داشته است. ذات صنعت ماشيني كردن توليد است اما فناوري اطلاعات ضمن ايجاد فرصت‌هاي بيشتر براي ماشيني كردن توليد، ماشيني‌كردن خدمات را نیز به همراه آورده است.
  صنعت در بخش خصوصي به دنبال سود حداكثر است و اگر اين مسأله روزي از طريق استخدام كاركنان بيشتر ممكن بود و به اين روش پايبند، امروزه با كاهش تعداد كارمندان و خريد يا ايجاد تجهيزات جديد امكان‌پذير باشد، اين روش را برمي‌گزيند. بنابراين بخش خصوصي در حوزه توليد و خدمات به ابزارها تكيه مي‌كند و نيروي انساني مورد نياز با شرايطي خاص را استخدام مي‌نمايد؛ چراكه امروزه تعريف نيروي انساني مورد نياز عوض شده است و اين به معني اشتغال‌زدايي است.
  از سوي ديگر دولت‌ها و ازآن جمله دولت جمهوري اسلامي براي خود سياست‌هاي اشتغال‌زايي داشته و مي‌خواهند درصد بيكاري كشور را تا حد مشخصي پايين بياورند. براي مثال سياست‌كشور ما در سال‌هاي اخير پرداخت وام به واحدهاي توليدي به ازاي استخدام نيروي كار جديد بوده است. برخي از واحدهاي توليدي و خدماتي از يك سو به تبعيت از اين سياست‌ها براي جذب نيروي انساني جديد و از سوي ديگر به تبعيت از تاثير فناوري اطلاعات براي اخراج نيروهاي موجود خود با چالشي بزرگ روبرو هستند. اين چالش در آينده اثر خود را بيشتر نشان خواهد داد.
  واقعيت اين است كه اگر كشور به خود بيايد، فناوري اطلاعات و ارتباطات درمجموع نه تنها اشتغال‌زدا نيست كه اشغال‌زايي فراوان به همراه دارد. منتهي عصر جديد و جامعه دانايي محور مشاغل متناسب به خود را مي‌طلبد و دولت بايد سياستگذاري درستي در اين زمينه داشته باشد. فناوري اطلاعات هم اشتغال زا و هم اشتغال‌زداست (رجب بيگي، بهمن 1380،صص3-4).

2-2  بخش اول فن آوری اطلاعات و ارتباطات
2-2-1 تاریخچه فن آوری ارتباطات و اطلاعات (۲۰۰۳ – ۱۹۰۹)
فن آوری اطلاعات تاریخی طولانی و بیشتر از هزار سال دارد که با اولین نقاشی ها در غارها و ابداع نوشتن و اختراع چاپ در سال های ۱۵۰۰ شروع شد.
2-2-1-1 تاریخچه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در خارج از ایران
فن آوری اطلاعات تاریخی طولانی وبیشتر از هزار سال داردکه با اولین نقاشی ها در غارها و ابداع نوشتن و اختراع چاپ در سال های ۱۵۰۰ شروع شد. در این روند با توسعه رایانه های الکترونیکی و سیستم های تجاری در نیمه دوم قرن بیستم ادامه یافت . فن آوری اطلاعات امروزی در سال ۲۰۰۰ ریشه ابداع تلگراف الکترونیکی در دهه ۱۸۳۰ و تلفن در دهه ۱۸۷۰ دارد(شهرتی فر، محمد،1387،ص1).
حرکت مکانیکی گرامافون در این دوره اختراع شد که موقعیت مهمی در تاریخ فن آوری اطلاعات داشت و آغاز گر شکل های نوین حافظه مکانیکی بود. دوره بین سال های ۱۸۷۰ و ۱۹۰۰ به عنوان دوره الکترومکانیکی فن آوری اطلاعات شناخته شده است که در آن یک تغییر الکترونیکی با ابزار حرکت مکانیکی پردازش اطلاعات توسعه پیدا کرد. از مهم ترین این ابزارها ماشین های تحریر ، ماشین های تکثیر و ماشین حساب های جدولی بودند که در حدود سال ۱۹۰۰ توسعه داده شدند و در تاریخ فن آوری اطلاعات به عنوان سرآغاز رایانه های نوین شناخته شدند (در حقیقت ، شرکت شکل یافته به وسیله IBM  شناخته شد). پیدایش مخترع ماشین های تجاری سرانجام در سال ۱۹۲۴ به نام صنایع الکترونیکی در حدود سال ۱۹۰۰ ، در توسعه بخش عمده ای از پیشرفت های فن آوری اطلاعات تأثیر زیادی داشت(شهرتی فر، محمد، 1387، ص 1).
. . .

 

                   

دانلود فایل

بهترین متد(روش ها) و راهکارها برای مطالعه و یادگیری موثر و ایجاد تمرکز

بهترین متد(روش ها) و راهکارها برای مطالعه و یادگیری موثر و ایجاد تمرکز

توضیحات:
تحقیق بسیار عالی راجع به بهترین متد(روش ها) و راهکارها برای مطالعه و یادگیری موثر و ایجاد تمرکز مناسب، در قالب فایل word و در حجم 50 صفحه. 

مناسب برای دانش آموزان و دانشجویان و اساتید و کلیه کسانی که مطالعه پایدار دارند

دانلود فایل

پاورپوینت تئوری بنیادی

پاورپوینت تئوری بنیادی

دانلود  
با موضوع تئوری بنیادی

دارای 27 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 27 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

Grounded Theory
گلاسر واستراوس(Glaser & Strauss )  برای نخستین بار ، رویکرد مفهوم سازی تئوری بنیادی (grounded theory ) را به جامعه علمی معرفی کردند.

 هدف این استراتژی پررنگ کردن رویکرد استقرائی در پژوهش است.

این روش یکی از استراتژی های محوری در پژوهش های کیفی است.

از آنجائیکه پژوهش از نوع کیفی است مسئله نمی تواند در قالب متغیرهای مستقل و وابسته بیان شود و تنها سوُال اصلی پژوهش مطرح می شود.

این استراتژی در پی ایجاد تئوری از طریق داده های جمع آوری شده است، نه از طریق بررسی ادبیات پژوهش و سپس آزمون تئوری تدوین شده .

در این روش مطالعه یک پدیده اجازه می دهد در گذر گردآوری و تحلیل داده ها ، تئوری حاکم بر رفتار آن پدیده آشکار شود.

. . .

 

         

دانلود فایل

پاورپوینت عوامل برپایی دولت اسلامی (اصولگرایی)

پاورپوینت عوامل برپایی دولت اسلامی (اصولگرایی)

دانلود   با موضوع عوامل برپایی دولت اسلامی (اصولگرایی)
دارای 42 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
42 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

عوامل  برپایی دولت اسلامی(اصولگرایی)
استقرار دولتمردان و کارگزارانی:

دینمدار و ملتزم به آموزه ها و سیره اسلامی ورفتار و عمل صالح

تحولات سالیان اخیر پالایش نظام و رویکرد مردم به اصولگرایی

معنای اصولگرایی :

جریان دینمدار انقلابی و مومن به سیاست دینی معتقد به امکان برپایی جامعه و دولت اسلامی 
 
ثمره حاکمیت اسلامی

آرامش فضای سیاسی

مقابله با فشار دشمنان

حرکت در جهت تولید زیر ساختها مانند :تولید علم افزایش ثروت
 قدرت ملی عدالت محوری خدمتگذاری به مردم

:عقب نشینی دشمن از تهدید سخت با خنثی شدن تهدید نرم دشمن و جنگ رسانه ای تبلیغی عوامل آنها شناسایی نفوذیهای دشمن در حاکمیت 

اثر بخشی تداوم این حرکت در انتخابات آینده :

رفع یا کم کردن مشکلات اقتصادی در تمام بخشها

حفظ و استقلال فرهنگی یا همان هویت دینی ایرانی
   
 آگاهی بخشی و اطلاع رسانی مردمی به خصوص دراخلال دشمن در بخش اقتصادی نظام جهت بدبین کردن مردم از دولت اسلامی

. . .

 

           

دانلود فایل

پاورپوینت نقد و بررسی معماری ویلا ساوا اثر لوکوربوزیه

پاورپوینت نقد و بررسی معماری ویلا ساوا اثر لوکوربوزیه

دانلود   نقد و بررسی معماری ویلا ساوا اثر لوکوربوزیه
دارای 114 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 114 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

پروژه نقد و بررسی معماری ویلا ساوا اثر لوکوربوزیه به صورت پاورپوینت در 114 اسلاید طراحی ومورد تایید هر استادی میباشد که به صورت کامل ویلا ساوا را مورد نقد و بررسی معماری قرار داده است و شامل تمامی پلان های معماری ان هم میباشد.این پروژه در هیچ سایت دیگری به فروش نمیرسد.

اگر مایل به ویرایش آن بودید روی آن کلیک راست کرده و new را انتخاب کنید بخاطر حجم بالای آن به این صورت ذخیره شده است

فهرستی از مطالب

معرفی بنا

معمار پروژه و ایده ها

شناخت فضا

شناخت کیفیت های بصری

آنلایز سطحی و حجمی

تاریخچه طراحی

ایده رهایی از خاک در ویلا ساوای لوکوربوزیه

ایده طراحی پروژه

سیسنم هندسی طراحی ویلا ساوا

حرکت در طراحی پلان

پویایی طرح

مسیر دسترسی و سیرکولاسیون

ورودی از داخل

تحلیل پلان و نقشه ویلا ساوا از نظر : کلیه طبقات به صورت گرافیکی و کامل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

فضای باز ، نیمه باز و بسته ( در حجم کلی  )

فضای باز ، نیمه باز و بسته در پلان طبقات

فضای روشن و تاریک در بخش خهای مختلف طراحی داخلی

فضای عموی و خصوصی ( آنلایز رنگی در پلان طبقات )

محور های بصری و فضاهای دیداری در بخش های مختلف پلان و فضای داخلی و بیرونی

محور حرکتی ، سیرکولاسیون و ورودی ویلا ساوا

فضاهای مکث و پله ( آنلالیز در عکس و پلان طبقه همکف و فوقانی )

محور حرکتی اصلی در سایت پلان و پلان طبقات

محور حرکتی در ورودی

پرسپکتیو محور حرکتی در نقاط مختلف

فضای خیس و خشک در محوطه خارجی بنا ( آنلایز در عکس و سایت پلان و نقشه ویلا ساوا )

فضای کم صدا ، آرام و پرصدا در بخش های مختلف ( آنلالیز رنگی در پلان ویلا ساوا )

فصای تمیز و کثیف در بخش های مختلف و پلان ها

تحلیل نور طبیعی و مصنوعی ( تحلیل نور در پلان ، مقطع و عکس )

رنگ بندی عناصر مختلف ویلا ساوا

تحلیل ویلا ساوا از نظر کیفیت های بصری در پلان ، نما و مقاطع :

تحلیل ریتم نما و پلان ویلا ساوا

تحلیل تضاد ، عمود و افق در نما

تعادل در نما

تناسبات در نما و قرار گیری پنجره ها

بافت و مصالح مورد استفاده

آنالیز سطحی نقشه های ویلا ساوا  از نظر :

طرح اصلی

تقارن و تعادل

هندسه در پلان

آنلایز سیرکولاسیون در ورودی و پلان

کلیت طرح

نور طبیعی و مصنوعی در تحلیل سطحی

آنلایز حجمی

جزئیات در شبکه حجمی

بخش بندی در شبکه حجم طرح

فضای پر و خالی در حجم

اندازه گذاری حجم کلی ویلا

اتاق نشیمن

حمام

پذیرایی

اتاق خواب

پشت بام سبز

تراس و نشیمن

تحلیلی بر سازه ویلا ساوا

حجم ورودی ویلا ساوای لوکوربوزیه

ایده محدوده طراحی

تاثیر پیانوی سلطنتی در ایده طراحی

پرسپکتیو طراحی داخلی سازه ای

نغوذ فضایی

سطوح مات و شفاف

سازه رامپ

سازه پشت بام و تراس

فرم شبکه سازماندهی شده سازه ای

تحلیل نیاز سازه ای بر حسب اقلیم
. . .

 

                 

دانلود فایل

پاورپوینت گسترۀ روانشناسی صنعتی و سازمانی

پاورپوینت گسترۀ روانشناسی صنعتی و سازمانی

دانلود   با موضوع گسترۀ روانشناسی صنعتی و سازمانی
دارای 52  اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید : 52 اسلاید
فرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :  ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

گسترۀ روانشناسی صنعتی و سازمانی :
فرصتها، چالشها و تهدیدها

بیشتر دوران عمر ما در کار سپری می شود.  آنچه که در کار اتفاق می افتد می تواند تاٌ ثیر عظیمی بر مردم داشته باشد.  تمرکز روانشناسی صنعتی و سازمانی بر محل کار است.  در واقع، روانشناسی صنعتی و سازمانی لنز دوربین عکاسی علم روانشناسی را بر جنبه ای اصلی از زندگی انسان، یعنی، کار او متمرکز کرده است.   روانشناسان صنعتی و سازمانی با کاربرد اصول بر گرقته از  پژوهش، در افزایش بهزیستی و عملکرد مردم و سازمانهایی که آنان را استخدام می کنند یاری می رسانند.  به طور کلی، اهداف روانشناسی صنعتی و سازمانی عبارتند از فهم و درک بهترو بهینه سازی اثربخشی، سلامت وبهزیستی افراد و سازمانها.

روانشناسان صنعتی و سازمانی متخصصانی هستند که بر اساس الگوی عالم- عامل به منظور درک و فهم مردم در سازمانها تربیت شده اند.  این بدان معناست که آنان هم باید عالم باشند و هم باید علم خود را در عمل به کار گیرند. در این راستا، راسی(2008) معتقد است که روانشناسی صنعتی و سازمانی تنها هنگامی می تواند مساعدت کامل خود را به عمل آورد که علم وعمل را بهم در آمی زد. 

روانشناسی صنعتی و سازمانی شاخه ای از روانشناسی است که به مطالعۀ رفتار آدمی در محیط کار و به  کار برد اصول کلی روانشناسی به مسائل و مشکلات وابسته به کار می پردازد( واندنباس، 2007).

روانشناسی صنعتی و سازمانی رشته ای است از پژوهش علمی و اقدام عملی که هدف آن بهبود بخشیدن به بهزیستی مردم از طریق فهم رفتار افراد و سازمان ها در محل کار؛  کمک به افراد در جهت دنبال کردن کار با معنا و پرمایه؛  و یاری رساندن به سازمانها در راستای مدیریت اثربخش منابع انسانی خود (کلاین، 1996) است. 
. . .

 

         

دانلود فایل

معنویت و سکولاریسم

معنویت و سکولاریسم

  معنویت و سکولاریسم
 متشکل از 19 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

براى سكولاريزم (secularism) و مشتقات مربوط به آن در زبان فارسى معادل‏هاى فراوانى به كار برده شده است. در ترجمه سكولاريزم: دنياپرستى، اعتقاد به اصالت امور دنيوى، غير دين گرايى، نادينى‏گرى، جدا شدن دين از دنيا، دنيويت، دنيوى‏گرى، روشنفكرى غير مذهبى، مذهب جدائى دين از سياست (حكومت) لائيسم، بى دينى، لامذهبى، علمانيّت …

در ترجمه سكولار (secular): بى‏حرمت، ناسوتى، بشرى، زمينى (غير معنوى)، دنيوى، اين دنيايى، غير مذهبى، اين جهانى، عرفى، گيتيانه (در برابر دنيوى يا اخروى)، روشنفكر، لائيك، بى‏دين، … و در ترجمه سكولاريزاسيون: (Secularization)نادينى، دنيوى كردن، جدا انگارى دين و دنيا، دين زدايى، علمانيت، عرفى شدن …. معادل‏هاى متكثر و فراوانى كه در برابر سكولاريزم و مشتقات مربوط به آن به كار برده شده است با صرف نظر از صحت و سقم آنها، نشان دهنده ‏دشوارى ترجمه اين لفظ در ادبيات فارسى است.
دشوارى ترجمه‏
مفاهيم كليدى و محورى هر فرهنگ و تمدن به سهولت قابل انتقال و قابل ترجمه در حوزه‏هاى فرهنگى رقيب نيست، دشوارى ترجمه اين مفاهيم‏به معادل يابى الفاظ محدود نمى‏شود، بلكه ريشه در دو امر دارد. اول: بار معنايى اين مفاهيم و بيگانه و نامأنوس بودن معناى آنها براى فرهنگى‏كه ترجمه در آن واقع مى‏شود و دوم: اثر مخرب و ساختار شكنانه برخى از اين مفاهيم و معانى براى فرهنگ‏هاى رقيب و در نتيجه موضع‏گيرى‏فرهنگ رقيب در قبال آنها.
موضع‏گيرى در قبال مفاهيم فرهنگى رقيب موجب مى‏شود تا برخى عوامل و انگيزه‏هاى اجتماعى و سياسى مانع از تبيين شفاف آنها شود، زيرا كسانى كه در متن فرهنگ رقيب، شيفتگى نسبت به آن مفاهيم دارند، در هنگام انتقال آن مفاهيم با رويكردى ترويجى و تبليغى از ترجمه‏هايى‏پوشش مى‏گيرند كه با ابهام خود مانع از برانگيخته شدن حساسيتهاى اجتماعى و فرهنگى گردد، و بلكه در صورت امكان در اثر ابهام و عوامل‏عارضى مورد استقبال عموم قرار گيرند.

دانلود فایل

گناهان كبيره

گناهان كبيره

  گناهان كبيره
 متشکل از 27 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

سرآغاز 

(( اعملو عبادالله ان التقوي دار حصن عزيز و الفجور دار حصن ذليل لا يمنع اهله و لا يحرز من لجا اليه )) 
اي بندگان خدابدانيد که همانا تقوا و پرهيزازگناه حصاري محکم و جايگاهي منيع است که در آن حصار زياني بکسي نمي رسد ، اما بي پروايي و گناه کاري حصاري است پست که نمي تواند اهل خودش را از آفات وبلائي که با آنان رو آورد نگهدارد و پناهنده خود را حفظ کند.
(( اين سخن از امير المومنين علي عليه السلام در نهج البلاغه فيض – خطبه  156 آمده است )) 
همان گونه كه در تربيت و سالم سازي بدن از انجام بعضي امور و خوردن پاره اي از خوردنيها بايد پرهيز كرد ، در تربيت و تهذيب نفس نيز از انجام برخي كارها و استفاده از بعضي غذاها بايد اجتناب ورزيد . 

دانلود فایل

ایثار

ایثار

 ایثار
 متشکل از 28 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
تن مرده و گريه  دوستان         به از زنده  و خنده دشمنان
مرا عار آيد ازاين زندگي            که سالار باشم کنم بندگي
«موت في خير من حياط في ذل»       مرگ با عزت بهتر از زندگي در ذلت است. (امام حسين(ع))
شهادت از جمله مفاهيم والايي است که ويژه قيامتها و انقلاب هاي مکتبي و الهي است، انقلاب ما نيز از اين قائده مستثناء نبوده، بلکه با بهره گيري از فرهنگ غني و متعالي اسلام، شهادت را که مي رفت به دست فراموشي سپرده شود،روح و حيات تازه اي بخشيد. نبايد از نظر دور داشت که درجامعه ما استمرار فرهنگ شهادت ريشه در سوگواري هاي منبعث از قيام عاشورا داشته و احياي آن به دست مصلحان دين با غبار روبي از چهره تابناک قهرمانان صحنه کربلا صورت گرفته است.
شهادت در اين قاموس فدا کردن جان خويش در راه ارزشهاي الهي و دستيابي به حياتي ابدي است به همين دليل اگر کسي فاقد مايه هاي معنوي باشد، شهادت طلبي او معنايي نخواهد داشت. اين خداباوري و معاد انديشي است که به شهادت معنا مي دهد واز آ«جا که در اين نوع جهانبيني شهيد به حياتي بالاتر و لايزال دست مي يابد، جان نثاري اش معقول است وگرنه عاقلانه نيست که کسي براي دستيابي به رفاه و زندگي دنيايي خود يا ديگران از جان خويش درگذرد.
شهادت و شهادت طلبي، ميوه شجره طيبه، اعتقاد به (احدي الحسنيين) است که يکي از دو پيروزي را براي مجاهدان در راه خدا نويد ميدهد. فرهنگ و ارزشهاي معنوي در و حيات يک ملت است، اگر دروازه هاي اين دژ به روي بيگانگان باز شود يا به هر دليلي برج و بارويآن به تصرف معيارها و هنجارهاي ديگران درآيد و اگر بر فراز اين قلعه پرچمي جز رنگ ارزشهاي خودي برافراشته شود بي شک ملت خودآگاه يا ناخود آگاه پاسدار جاودان منافع و مهاجمان پنهان فرهنگي مي شود، کارگزاران نظام بين المللي بيش از هر زمان ديگر براي ترويج ايثار تلاش مي نمايند.
مفهوم ايثار و شهادت:
کشته شدن د رراه خدا سرافرازي است. بر همه اقشار ملت تکليف الهي و وجداني است که با اتحاد کلمه بدون هراس از قدرتها و ابرقدرتها هدف اسلامي خود را تعقيب نمايند و گلوي اين ستمگر تاريخ را بفشارند وبا قاطعيت و جديت به سوي هدف پيش روند که وعده خداوند به مستضعفين نزديک است.
. . .

 

 

دانلود فایل

پاورپوینت تغذيه کودک از 6 تا 24 ماهگی

پاورپوینت تغذيه کودک از 6 تا 24 ماهگی

دانلود   با موضوع تغذيه کودک از 6 تا 24 ماهگی
دارای 48 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
48 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

بهترين زمان شروع تغذيه كمكي پايان 6 ماهگي است زيرا :1- دخائر آهن بدن شيرخوار در حوالي 6 ماهگي به حداقل مي رسد02- شير به تنهايي قادر به رفع نيازهاي غذائي بدن پس از 6 ماهگي نيست03- براي دندان در آوردن جويدن امري مفيد است04- شيرخوار در حوالي 6 ماهگي براي پذيرش غذاهاي نيمه جامد آمادگي دارد05- تكامل تغذيه اي بخشي از تكامل عومي بدن است06- اگر تغذيه تكميلي ديرتر از موعد مقرر شروع شود پذيرش آن توسط شيرخوار مشكلتر خواهد شد0

معايب زود شروع كردن غذاي تكميلي ( قبل از 6 ماهگي1- هنوز گردن گرفتن و قدرت بلعيدن كامل نيست02- غذا دادن به كودك در حال خوابيده خطرناك است03- بالا رفتن خطر آلرژي با هر پروتئين جديد04 خانواده هاي با ريسك آلرژي در خطر بيشتري هستند05-باعث ابتلاء به عفونت مي شود كه نتيجه آن افت رشد خواهد بود0

6- باعث كاهش شيرمادر ( منبع اصلي غذاي كودك ) مي شود07- دادن غذاهاي غيرمغذي ( فرني ) چون معده كوچك كودك را پر مي كند ، بنابراين براي ماده ارزشمندي چون شيرمادر كه غني از پروتئين ، املاح ويتامين و مواد مصونيتي است ، جايي باقي نمي گذارد0ثابت شده است كه 100 cc از انواع حريره ها 40-20 كيلوكالري ، ولي 100 cc شير مادر حدود 70-60 كيلو كالري انرژي دارد0
در زندگي شيرخوار 3 دوره زير نامگذاري شده است 1 – دوره شيرخوارگي ( Nursing period )  (  شش  ماه اول عمر ) كه تنها منبع تامين مواد غذائي شير مي باشد02-  دوره انتقالي ( Transitional period ) .(شش تا 12 ماهگي ) كه به تدريج مواد ديگري غير از شير به برنامه غذائي طفل اضافه مي گردد03 –  دوره تعديلي بالغين ( Modified Adult Period ) ( بعد از يكسالگي ) كه اكثر نيازهاي غذايي طفل با خوردن غذاهاي خانواده تامين مي گردد0

اگر كودك بطور ناگهاني از شير گرفته شود ممكن است عوارض زير ايجاد شود 1- احتقان سينه و ايجاد درد و ناراحتي آن02- تب شير كه ممكن است چند روز طول بكشد03- افسردگي مادر به علت كاهش ميزان پرولاكتين سرم0

خصوصيات غذای کمکی مناسب

داراي حجم كم و انرژي زياد باشد
نرم بوده و هضم آن آسان باشد
قابل تهيه و در دسترس باشد
تازه ، پاكيزه و بهداشتي تهيه شود.
كاملا پخته و بعد از خنك شدن مصرف شود
امكان استفاده از آن در حجم كم و به دفعات وجود داشته باشد.


. . .

 

             

دانلود فایل

پاورپوینت پادماده (فيزيک پزشکي)

پاورپوینت پادماده (فيزيک پزشکي)

دانلود   با موضوع پادماده (فيزيک پزشکي)
دارای 16 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
16 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای : 
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

تاريخچه اتم
نظريه هاي يونانيان باستان
1897: مدل کيک کشمشي تامسون
1911: آزمايش رادرفورد، کشف پروتون ارائه مدل او
تا 1920: هسته = p+e
1912: ارئه مدل اتمي بور
1920: تصحيح مدل بور- اعداد کوانتومي
1926: ارائه مدل موجي براي
  اتم
1932: نوترون توسط چادويک کشف شد.
پيش به سوي مدل استاندارد

. . .

 

           

دانلود فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت

طرح توجیهی کارآفرینی تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت

دانلود فایل کامل طرح توجیهی  تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت
در قالب فایل pdf و متکل از 84 صفحه آماده پرینت

عناوین مهم این مقاله بررسی و ارائه استانداردهای ملی و بین المللی, توضیح موارد مصرف و کاربرد, بررسی اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و خارجی, بررسی روند صادرات, بررسی اجمالی تکنولوژی و سرمایه ی مورد نیاز , پیشنهاد منطقه ی مناسب برای اجرای این طرح, بررسی حمایت های اقتصادی و بازرگانی و وضعیت عرضه و تقاضای آن می باشد.

محصولات مورد مطالعه طرح، تولید انـواع بویلرهـا، مبـدلهـاي حرارتـی، منـابع تحـت فـشار ومخازن نگهداري محصولات نفتی میباشد. کلیه این تجهیزات با کاربري در صنایع نفت مـورد نظـرمیباشد. البته قابلیت کاربرد این تجهیزات در کلیه صنایع غیر از نفت نیز وجود دارد ولی بـا توجـه به اینکه در صنعت نفت دقت در طراحی و ساخت از شرایط بسیار حـساسی برخـوردار اسـت، لـذا
مشتریان اکثراً حاضر به خرید تجهیزات از سازندگانی هستند که بـه طـور اختـصاصی در صـنعت فعالیت می­نمایند.

اهمیت صنعت نفت در کشورمان براي هـیچکس پوشـیده نیـست. در سـالهاي گذشـته علیـرغم تلاشهاي بسیار زیاد دولت در خصوص کاهش درجه وابستگی اقتصاد کشور به نفـت، هنـوز ایـن درجه وابستگی در سطح بالایی قرار دارد و حتی سالانه درصد بالایی از بودجـه کـشور براسـاس درآمـدهاي نفتـی تنظـیم مـیگـردد. درآمـدهاي نفتـی کـشورمان از محـل فـروش مـستقیم نفـت و فرآوردههاي آن حاصل می گردد و در ایـن میـان تجهیـزات نفـت نقـش اساسـی در ایجـاد قابلیـت بهره برداري از صنعت نفت را برعهده دارنـد. پالایـشگاهها، مجتمـعهـاي پتروشـیمیایی، طـرحهـاي نفتی، خطوط انتقال نفت، واحدهاي فرآوري نفت جهـت شـیرین کـردن آن و صـنایع جـانبی)پـایین دستی( از این تجهیزات اسـتفاده مـینماینـد و لـذا بـا توجـه بـه اهمیـت بـسیار اسـتراتژیک نفـت و محصولات جانبی و فرآوردههاي آن در اقتصاد کشور، تجهیزات نفت نیز از اهمیت بـالا برخـوردار هستند چرا که این تجهیزات قابلیت بهرهبرداري از محصولات نفتی را امکان پذیر میسازند.نکته قابل ذکر دیگر در اینجا، وجود تحریمهاي اقتصادي از طرف کشورهاي غربی در صـنعت ایران بخصوص صنعت نفت میباشد. به طوري که صـنایع نفتـی کـشور بـه راحتـی امکـان تـأمین تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج کشور ندارد و از اینرو توسـعه صـنایع تولیدکننـده داخلـی بـه منظور مقابله با تحریمهاي فوق از اهمیت فوقالعادهاي برخوردار می باشد.
. . .

 

       

دانلود فایل