تحقیق الگوی تدریس و روش های ارزشیابی دانش آموزان زیست شناسی

تحقیق الگوی تدریس و روش های ارزشیابی دانش آموزان زیست شناسی

بخشی از متن:
اصطلاح تدريس، اگر چه در متون علوم تربيتي مفهومي آشنا به نظر مي رسد، اكثر معلمان و مجريان برنامه هاي درسي با معني و ماهيت درست آن آشنايي دارند. برداشتهاي مختلف معلمان از مفهوم تدريس مي تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ي كار كردن با آنها تأثيرمثبت يا منفي بر جاي گذارد. برداشت چند گانه از مفهوم تدريس مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد ؛از مهمترين آنها ضعف دانش پايه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از ديدگاههاي مختلف تربيتي است. گاهي آشفتگي و اغتشاش در درك مفاهيم تربيتي به حدي است كه بسياري از كارشناسان، معلمان و دانشجويان اين رشته مفاهيمي چون پرورش، آموزش، تدريس و حرفه آموزي را يكي تصور مي كنند وبه جاي هم به كار مي برند. اين مفاهيم اگر چه ممكن است در برخي جهات وجوه مشترك و در هم تنيده داشته باشند، اصولاً مفاهيم مستقلي هستند و معناي خاص خود را دارند.

فهرست مطالب:
تقسيم بندي روش تدريس
چهار ويژگي خاص در تعريف تدريس
تعريف تدريس
روش هاي نوين تدريس
روش كنفـرانس (گرد هم آيی)
روش شاگـردـ استـادي
روش چند حسي (مختلط)
روش حل مسئلـه
روش پــروژه اي
شيـوه سخنراني
شيوه بازگويي
شيـوه پـرسش و پاسخ
شيوه تمريني
شيـوه بحثي
شيـوه نمايشـي
شيـوه آزمايشي (روش اجرا كردن يا يادگيري بوسيله عمل)
شيـوه گـردش علمـي
استفاده از منابـع ديداري و شنيـداري
الگـوي كاوشگري به شيوه حقوقي
الگـوي آموختن كنترل خود
الگــوي ايفاي نقش
روش كارگاهـي
روش سخنـراني
سمينـار
كنفـانس
مپـوزيـوم
روش تدريس كارگاهـــــي
مـرحله ارایه درس کـوتاه
مرحله فعاليت و كار
مرحله مشاركت
مرحله درسي كوتاه و فشرده
مرحله فعاليت گروهي و انجام وظايف انفرادي
مرحله مشاركت و جمع بندي:
الگوي دريافت مفهوم
مراحل تدريس الگوي تفكر استقرايي
الگوي يادسپاري
الگوي رشد عقلي
انتقال از طريق بررسي استدلال دانش آموزان
الگوي كاوشگري علمي
الگوي تدريس غير مستقيم
الگـوي بدايع پــردازي (افزايش تفكـر خلاق)
مراحل تدريس الگو
الگوي آگاهي يابي
الگوي ديدار در كلاس درس
پيگيري رفتاري از طريق سنجش رفتارهاي جديد ايجاد شده در دانش آموزان
الگوي پژوهش گروهي (تفحص گروهي)
الگوي آموزش آزمايشگاهي
الگوي كاوشگـري علوم اجتماعي
الگوي يادگيـري در حد تسلط آمـوزش مستقيم
(نظـريه اجتماعي يادگيـري)
الگوي آمـوزش براي رشد مفهـوم و مهارت
۱- الگوي نظريه و عمل
۲- شبيه سازي كه از توصيف موقعيت هاي زندگي ايجاد مي شود
ادغام روش ها، بهترین الگوی آموزش
گفت وگوی درونی
گفت وگو با دیگر دانش آموزان
مشاهده
تجربه عملی
استفاده از الگوی تجربه و گفت وگو
توسعه روش های تدریس
یادگیری استدلالی
روش تدریس
گفت وگوی درونی
گفت وگو با دیگر دانش آموزان
مشاهده
تجربه عملی
استفاده از الگوی تجربه و گفت وگو
توسعه روش های تدریس
یادگیری استدلالی
تحليل عملکرد معلم از طريق تدريس خرد،معلمان جوان و دانشجو معلمان
تجربیاتی از تدریس همکاران
الگوی تدریس
الگوي گانيه
راهكاري مناسب براي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي درآموزش زيست شناسي
بررسی وضعیت آموزش زیست شناسی
بیان مسئله
هدف تحقیق
سوالهای تحقیق
تعاریف
مقایسه ی اندازه گیری،آزمودن،سنجش،وارزشیابی بایکدیگر
تهیه طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
روش تهیه ی هدفهای آموزشی دقیق
انتخاب هدفهای رفتاری مناسب برای گنجاندن در آزمون
جدول مشخصات آزمون
منابع
.

                   

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × سه =