پایان نامه تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکردکارکنان

پایان نامه تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکردکارکنان

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;}

چکیده

در زمان معاصر که بد گمانی و سوء ظن بر روحیه­ی بیشتر مدیران و کارکنان حاکم
است، متأسفانه، تعداد کمی از سازمانها می توانند به کیفیت مطلوب تیمی، همکاری و
اعتماد در فرهنگ­هایشان ببالند. مدیران برای ساختن و تقویت اعتماد بین دو یا چند
بخش، باید بدانند که چگونه افراد  اعتماد
افراد دیگر، گروه یا سازمان را تجربه و درک می کنند. این تحقیق پیرامون بررسی
رابطه اعتماد فردی و تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان تحقیقات آموزش و ترویج استان
همدان صورت گرفته است. بر این اساس یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین و مورد
آزمون قرار گرفت. از بعد میدانی، جمع­آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و به
منظور  اعتماد به ابزار سنجش ، روایی
محتوایی پرسشنامه ها و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ (به ترتیب
اعتماد فردی و تیمی و تعهد، 72/0=
α و عملکرد90/0=α ) مورد تأیید قرار
گرفت. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی
همبستگی و جامعه آماری 205
نفر می باشند. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های رگرسیون لجستیک ، دو جمله­ای،
کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید.
نتایج نشان داد که در این تحقیق بین اعتماد تیمی و فردی و تعهد بر عملکرد
کارکنان  تحقیقات آموزش و ترویج استان
همدان رابطه مثبت وجود ندارد.

کلیدواژهها

اعتماد فرد، اعتماد تیمی، تعهد کار کنان، عملکرد کارکنان

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:”Table Grid”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-unhide:no;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;}
table.MsoTableLightShadingAccent3
{mso-style-name:”Light Shading – Accent 3″;
mso-tstyle-rowband-size:1;
mso-tstyle-colband-size:1;
mso-style-priority:60;
mso-style-unhide:no;
border-top:solid #9BBB59 1.0pt;
border-left:none;
border-bottom:solid #9BBB59 1.0pt;
border-right:none;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-bidi-font-family:Arial;
color:#76923C;}
table.MsoTableLightShadingAccent3FirstRow
{mso-style-name:”Light Shading – Accent 3″;
mso-table-condition:first-row;
mso-style-priority:60;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-left:cell-none;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-right:cell-none;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:cell-none;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-bottom:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:normal;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightShadingAccent3LastRow
{mso-style-name:”Light Shading – Accent 3″;
mso-table-condition:last-row;
mso-style-priority:60;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-left:cell-none;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-right:cell-none;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:cell-none;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-bottom:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:normal;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightShadingAccent3FirstCol
{mso-style-name:”Light Shading – Accent 3″;
mso-table-condition:first-column;
mso-style-priority:60;
mso-style-unhide:no;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightShadingAccent3LastCol
{mso-style-name:”Light Shading – Accent 3″;
mso-table-condition:last-column;
mso-style-priority:60;
mso-style-unhide:no;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightShadingAccent3OddColumn
{mso-style-name:”Light Shading – Accent 3″;
mso-table-condition:odd-column;
mso-style-priority:60;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-shading:#E6EED5;
mso-tstyle-border-left:cell-none;
mso-tstyle-border-right:cell-none;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:cell-none;}
table.MsoTableLightShadingAccent3OddRow
{mso-style-name:”Light Shading – Accent 3″;
mso-table-condition:odd-row;
mso-style-priority:60;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-shading:#E6EED5;
mso-tstyle-border-left:cell-none;
mso-tstyle-border-right:cell-none;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:cell-none;}
table.MsoTableLightListAccent3
{mso-style-name:”Light List – Accent 3″;
mso-tstyle-rowband-size:1;
mso-tstyle-colband-size:1;
mso-style-priority:61;
mso-style-unhide:no;
border:solid #9BBB59 1.0pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-bidi-font-family:Arial;}
table.MsoTableLightListAccent3FirstRow
{mso-style-name:”Light List – Accent 3″;
mso-table-condition:first-row;
mso-style-priority:61;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-shading:#9BBB59;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-bottom:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:normal;
color:white;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightListAccent3LastRow
{mso-style-name:”Light List – Accent 3″;
mso-table-condition:last-row;
mso-style-priority:61;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:2.25pt double #9BBB59;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid #9BBB59;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-bottom:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:normal;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightListAccent3FirstCol
{mso-style-name:”Light List – Accent 3″;
mso-table-condition:first-column;
mso-style-priority:61;
mso-style-unhide:no;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightListAccent3LastCol
{mso-style-name:”Light List – Accent 3″;
mso-table-condition:last-column;
mso-style-priority:61;
mso-style-unhide:no;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightListAccent3OddColumn
{mso-style-name:”Light List – Accent 3″;
mso-table-condition:odd-column;
mso-style-priority:61;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid #9BBB59;}
table.MsoTableLightListAccent3OddRow
{mso-style-name:”Light List – Accent 3″;
mso-table-condition:odd-row;
mso-style-priority:61;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid #9BBB59;}
table.MsoTableLightGridAccent3
{mso-style-name:”Light Grid – Accent 3″;
mso-tstyle-rowband-size:1;
mso-tstyle-colband-size:1;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
border:solid #9BBB59 1.0pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:1.0pt solid #9BBB59;
mso-border-insidev:1.0pt solid #9BBB59;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-bidi-font-family:Arial;}
table.MsoTableLightGridAccent3FirstRow
{mso-style-name:”Light Grid – Accent 3″;
mso-table-condition:first-row;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-bottom:2.25pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:1.0pt solid #9BBB59;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-bottom:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:normal;
font-family:”Cambria”,”serif”;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightGridAccent3LastRow
{mso-style-name:”Light Grid – Accent 3″;
mso-table-condition:last-row;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:2.25pt double #9BBB59;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-insideh:cell-none;
mso-tstyle-border-insidev:1.0pt solid #9BBB59;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-bottom:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:normal;
font-family:”Cambria”,”serif”;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightGridAccent3FirstCol
{mso-style-name:”Light Grid – Accent 3″;
mso-table-condition:first-column;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
font-family:”Cambria”,”serif”;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightGridAccent3LastCol
{mso-style-name:”Light Grid – Accent 3″;
mso-table-condition:last-column;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid #9BBB59;
font-family:”Cambria”,”serif”;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:bold;}
table.MsoTableLightGridAccent3OddColumn
{mso-style-name:”Light Grid – Accent 3″;
mso-table-condition:odd-column;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-shading:#E6EED5;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid #9BBB59;}
table.MsoTableLightGridAccent3OddRow
{mso-style-name:”Light Grid – Accent 3″;
mso-table-condition:odd-row;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-shading:#E6EED5;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-insidev:1.0pt solid #9BBB59;}
table.MsoTableLightGridAccent3EvenRow
{mso-style-name:”Light Grid – Accent 3″;
mso-table-condition:even-row;
mso-style-priority:62;
mso-style-unhide:no;
mso-tstyle-border-top:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-left:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-bottom:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-right:1.0pt solid #9BBB59;
mso-tstyle-border-insidev:1.0pt solid #9BBB59;}
table.TableGrid1
{mso-style-name:”Table Grid1″;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-unhide:no;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;}

فهرست مطالب

عنوان                                                                      صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه                                                                 2

1-2 بیان مساله                                                            3

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق                                           5

1-4 اهداف تحقیق                                                       7

1-4-1 هدف اصلی تحقیق                                              7

1-4-2 اهداف فرعی تحقیق                                             7

1-5 پرسشهای تحقیق                                                    7

1-5-1 پرسش اصلی تحقیق                                            7

1-5-2 پرسشهای فرعی تحقیق                                         7

1-6 متغییرها                                                              8

1-7 فرضیه های تحقیق                                                  8

1-7-1 فرضیه های اصلی                                               8

1-7-2 فرضه های فرعی                                                9

1-8 تعاریف و مفاهیم                                                   9

1-8-1 تعاریف و مفاهیم و واژه های عملیاتی                        9

1-8-2 تعاریف مفهومی و عملیاتی اعتماد                             9

1-8-3 تعاریف مفهومی و عملیاتی تیم                                10

1-8-4 تعاریف مفهومی و عملیاتی تعهد                              11

1-8-5 تعاریف مفهومی و عملیاتی گروه                              12

1-8-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی عملکرد                           12

1-9 مدل تحقیق                                                          13

فصل دوم : پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه                                                               15

2-2- بخش اول: اعتماد                                                  15

2-2-1 تعاریف اعتماد                                                   17

2-2-2- اعتماد از دیدگاه فلسفه                                        18

2-2-3 اعتماد از دیدگاه تکاملی                                         18

2-2-4 اعتماد از دیدگاه روان شناسی اجتماعی                        18

2-2-5 مدلهای اعتماد                                                    19

2-2-6 افسانه های اعتماد                                               22

2-2-7 کارکرد اعتماد                                                    23

2-2-8 اعتماد کارکرد دو عامل است : شخصیت و صلاحیت       23

2-2-9 پنج موج اعتماد                                                  24

2-2-9-1  اعتماد به خود                                                25

2-2-9-2 شرافت چیست؟                                              25

2-2-9-3 نیت                                                            26

2-2-9-4 توانمندی ها                                                   26

2-2-9-5 نتایج                                                           27

2-2-10 اعتماد در رابطه                                                 28

2-2-10-1 صاف و پوست کنده حرف زدن                           28

2-2-10-2 نشان دادن احترام                                           28

2-2-10-3 خلق شفافیت                                                29

2-2-10-4 جبران اشتباهات                                             29

2-2-10-5 نشان دادن وفاداری                                         29

2-2-10-6 بهتر شدن                                                    29

2-2-10-7  مواجهه با واقعیت                                          30

2-2-10-8 توضیح انتظارات                                            30

2-2-10-9  جواب گویی در مقابل اعمال خود                       30

2-2-10-10 اول گوش کن                                             30

2-2-10-11 پای بندی به تعهد                                         30

2-2-10-12 تقدیم اعتماد                                               31

2-2-11 ابعاد اعتماد                                                     31

2-2-11-1 صداقت                                                      31

2-2-11-2 شایستگی                                                    31

2-2-11-3 ثبات                                                          32

2-2-11-4 وفاداری                                                      32

2-2-11-5 رک و راست بودن                                          32

2-2-12 انواع اعتماد در سازمان                                        34

2-2-12-1 اعتماد مبتنی بر بازدارندگی                                 34

2-2-12-2 اعتماد مبتنی بر آگاهی                                      34

2-2-12-3 اعتماد مبتنی بر شناسایی                                    35

2-2-13 مدل و چارچوب تئوریکی بحث اعتماد                      36

2-2-13-1 مدل اعتماد ازدیدگاه مارتینز                                36

2-2-13-2 جنبه های شخصی اعتماد                                  37

2-2-14 جنبه های مدیریتی اعتماد                                     38

2-2-15 ترکیب جنبه های شخصی و مدیریتی در اعتماد            38

2-2-15 مدل مبتنی بر ارزش ها ، نگرش ها و حالات               39

2-2-16 ارزش ها و نقش آنها در اعتماد                              40

2-2-16-1 تعریف ارزش                                               40

2-2-16-2 سیستم ارزش                                                40

2-2-16-3 چگونگی تاثیر ارزشها بر اعتماد                          40

2-2-17 نگرش ها                                                       41

2-2-17-1 تعریف نگرش                                               41

2-2-17-2 ارتباط نگرش و اعتماد در زمینة سازمانی                 41

2-2-18 حالات و احساسات                                           43

2-2-18-1 توصیف حالات و احساسات                              43

2-2-18-2 دلایل اصلی نقش حالات و احساسات در تجربة اعتماد…………………………………. 44

2-2-18-3 عام و خاص یودن حالات و احساسات                  45

2-2-19 ارتباط ارزشها، نگرشها و حالات                          46

2-2-20 اعتماد سازی                                                    46

2-2-20-1 فرهنگسازی                                                47

2-2-20-2 رهبری                                                       48

2-2-20-3 ایجاد ارتباطات                                              49

2-2-21 شیوههای اعتماد سازی                                         51

بخش دوم: اعتماد تیمی

2-3 تیم چیست ؟                                                        53

2-3-1 تعاریف و مفاهیم تیم                                            53

2-3-2 عوامل حیاتی در موفقیت تیم                                   54

2-3-3 مراحل شکل گیری تیم های کاری                             56

2-3-3-1  شکل گیری                                                   56

2-3-3-2 طوفان زایی                                                   56

2-3-3-3 هنجار سازی                                                  57

2-3-3-4 عمل انجام پذیری                                            57

2-3-3-5  مشخصات تیم های مؤثر                                    57

بخش سوم: تعهد

2-4 تعاریف و مفاهیم تعهد                                             58

2-4-1 انواع تعهد                                                        59

2-4-2 انواع تعهد سازمانی                                              64

2-4-3 ابعاد تعهد                                                        64

2-4-4  اجزاء تعهد                                                      65

2-4-5 مطالعات مرتبط با عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی              66

2-4-6 مطالعه مودی و همکاران                                        68

2-4-7 مطالعه کری و همکاران                                         72

2-4-8 مطالعات آلن و می یر                                           73

2-4-9 دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی                        74

2-4-9-1 دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی           74

2-4-10 دیدگاه بکر و بیلینگس                                         75

2-4-11 الگوی تک بعدی تعهد سازمانی                              76

2-4-12 الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی                           77

2-4-12-1 مدل اریلی و چتمن                                         77

2-4-12-2 مدل آنجل و پری                                           78

2-4-12-3  مدل سه بخشی می یر و آلن                             79

2-4-12-4  مدل مایر و شورمن                                        81

2-4-12-5  مدل پنلی و گولد                                          81

2-4-12-6 سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی                      82

بخش چهارم : عملکرد

2-5 عملکرد شغلی                                                       84

2-5-1 مفهوم عملکرد                                                   84

2-5-2 عملکرد و بهره وری                                            86

2-5-3 ابعاد عملکرد شغلی                                             87

2-5-4 عوامل کلیدی در عملکرد شغلی                                88

2-5-5 رابطه میان عملکرد ، پاداش و رضایت                        89

2-5-6 هدف و عملکرد                                                 92

2-5-7 اثرات عملکرد و تبعات آن                                     93

2-5-8 مدیریت عملکرد                                                 94

2-5-9 اندازه گیری عملکرد                                             95

2-5-10 هدف ارزیابی عملکرد                                         96

2-5-11 مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد                          97

2-5-12 منابع مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد شغلی……………. 97

2-5-12-1 اطلاعات عینی مربوط به تولید                             97

2-5-12-2 اطلاعات مربوط به سوابق کارکنان                         98

2-5-13 نظریه های ارزشیابی عملکرد                                 99

2-5-13-1 دسته اول : نظریه ارزشیابی مستقیم عملکرد              99

2-5-13-2 دسته دوم : ارزشیابی مشخصات فردی                   99

2-5-13-3- دسته سوم : ارزیابی فرایند یا نحوه انجام کار           100

2-5-14 چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند ؟                      100

2-5-14-1 بازخورد 360 درجه ای                                     101

2-5-15 فنون و روش های ارزیابی                                    102

2-5-15-1 روش مقیاسی                                               102

2-5-15-2 روش درجه بندی                                           102

2-5-15-3 روش توزیع اجباری                                        103

2-5-15-4 روش انتخاب اجباری                                      103

2-5-15-5 روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف         103

2-5-15-6 روش رویدادهای سرنوشت ساز                          104

2-5-15-7 ممیزی (ارزشیابی) مدیریت                                104

2-5-16 خطاها و مسائل بالقوه ارزشیابی عملکرد                     105

2-5-16-1 خطای زمان رویداد                                         105

2-5-16-2 شاخص منحصر به فرد                                     105

2-5-16-3 خطای گرایش مرکزی                                      106

2-5-16-4 خطای مربوط به آسان گیری یا سخت گیری             106

2-5-16-5 خطای هاله ای                                              106

2-5-16-6 تعصبات شخص ارزیاب                                   107

2-5-16-7 خطای شبیه سازی                                          107

2-5-16-8 خطای مقابله                                                 107

2-5-17 کارکنان در چه فواصل زمانی باید ارزشیابی شوند؟         108

2-5-18 آگاه کردن کارکنان از نتایج ارزیابی عملکرد شغلی         108

2-5-19 تاریخچه سازمان تحقیقات آموزش وترویج                 109

2-5-20 شرح وظايف و اهداف  سازمان                              112

2-5-21 سابقه تحقیق                                                    113

2-6 بخش پنجم : پیشینه تحقیق                                        114

2-6-1 پیشینه تحقیق در ایران                                           114

2-6-3 مدل مفهومی تحقیق                                             118

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه                                                                 120

3-2 روش تحقيق                                                        120

3-3 جامعه آماري                                                        122

3-4 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه                           122

3-5 ابزار گردآوري اطلاعات                                           123

3-6 پايايي و روايي ابزار اندازه گيري                                  124

3-7 روش آماري مورد استفاده                                          127

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه                                                                 129

4-2 آمار توصیفی                                                        129

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه                                                                 170

5-2 تفسیرنتایج                                                           171

5-2-1 نتایج مربوط به مشخصات پاسخگویان                        171

5-2-2 نتایج مربوط به فرضیه های تحقیق                             171

5-2-3 یافته های جانبی تحقیق                                         175

5-2-4 نتیجه گیری                                                       175

3-5 پیشنهادها                                                            176

5-3-1 پیشنهادها به سازمان                                             176

5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی                               177

5-4 محدودیت های تحقیق                                             177

فهرست منابع و مآخذ                                                    179

پیوست ها

چکیده لاتین

فهرست جدول ها

فهرست نمودارها

فهرست شکل‌ها

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;}

 1-4 اهداف
تحقیق

اهداف تحقیق در راستای عنوان و موضوع تحقیق است
که جهت رد یا اثبات و تائید فرضیه ها تدوین می شود و به طور کلی ،این تحقیق با
انگیزه دستیابی به اهداف ذیل صورت گرفته است .

 1-4-1- هدف اصلی
تحقیق

الف- تعیین رابطه بین اعتماد تیمی واعتماد فردی
و  تعهد با عملکرد کارکنان

 1-4-2- اهداف فرعی
تحقیق

الف ) شناخت عوامل بوجود آورنده
اعتماد فردی و اعتماد تیمی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

 ب ) ارائه
پیشنهاد هایی در جهت ایجاد اعتماد مدیران به افراد گروهها و تیمها در راستای حفظ و
نگهداری منابع انسانی و افزایش کارایی و اثر بخشی آنها در عملکرد کارکنان

 

 1-5
پرسشهای تحقیق

 1-5-1 پرسش اصلی
تحقیق

آیا بین اعتماد تیمی و اعتماد فردی و تعهد  با عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد؟

 1-5-2 پرسشهای فرعی
تحقیق

الف -آیا بین اعتماد تیمی و اعتماد فردی رابطه
وجود دارد؟

ب -آیا بین اعتماد تیمی و تعهد رابطه ای وجود
دارد؟

ج -آیا بین اعتماد فردی و تعهد رابطه وجود دارد؟

د -آیا بین اعتماد تیمی و عملکرد کارکنان  رابطه وجود دارد؟

ه -آیا بین اعتماد فردی و عملکرد کارکنان  رابطه وجود دارد؟

و -آیا بین تعهد کارکنان و عملکرد کارکنان رابطه
وجود دارد؟

 1-6 متغییر ها

متغییر های مستقل(پیش بین)

اعتماد تیمی واعتماد فردی

متغیر های وابسته (ملاک)

عملکرد کارکنان

متغییر های تعدیل کننده

تعهد کارکنان

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
FA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;}

الف ) منابع
فارسی

1.آذر ،
عادل ، مؤمنی ، منصور.(1358).آمار و کاربرد آن در مدیریت . جلد دوم، چاپ دهم،
تهران:

انتشارات
سمت.

2.آرمسترانگ،
مایکل.(1385). مدیریت عملکرد. ترجمه­­ی بهروز قلیچ خانی و داریوش غلام زاده،

چاپ اول،
تهران:انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

3.اربیتل،لستر.(1375).آموزش
کاربردی مدیریت. ترجمه­ی بهروز دری و محمد علی آذرنیا،

جلد
اول،تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

4.
اسماعیل،کوروش.(1380).تعهد سازمانی. تدبیر،شماره 112.

5.اعرابی،سید
محمد.(1385).طراحی ساختار سازمانی. چاپ پنجم،ترهان: انتشارات دفتر پژوهش­های
فرهنگی .

6.بست،
جان.(1371).روش تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. ترجمه­ی حسن پاشاشریفی و نرگس
طالقانی ،تهران: انتشارات رشد.

7.
چامپوکس،جوزف ای.(1383).رفتارسازمانی (اصول رفتار اساسی برای هزاره جدید ). ترجمه­ی
فخرالدین معروفی و عزیز سلیمان زاده،سنندج:انتشارات پرتوبیان.

8.حافظ
نیا،محمدرضا.(1380).مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی . چاپ سوم
،تهران: انتشارات سمت.

9.حجازی،یوسف،شمس،علی.(1384).بررسی
عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزی .دانش مدیرت،شماره 68،ص
ص 44-31.

10.حسین
زاده،علی .(1386).تعهد سازمانی . نشریه مدیریت اموزشی،شماره 32.

11.خاکی
،غلامرضا.(1386).مدیرت بهره وری با رویکرد تحلیلی به آن در سازمان.چاپ پنجم
،تهران: انتشارات نشر کوهسار.

12.خاکی
،غلامرضا.(1387).روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. چاپ چهارم،تهران:
انتشارات بازتاب.

13.دفت،ریچاردال.(1380).تئوری
و طراحی سازمان. ترجمه­ی علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، چاپ
سوم،تهران:انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی .

14.رابینز،استیفن
پی .(1374).مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه­ی علی پارسائیان و سید محمد اعرابی
،جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی .

15.
رابینز،استیفن پی .(1374).مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه­ی علی پارسائیان و
سید محمد اعرابی ،جلد سوم، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی .

16.
رابینز،استیفن پی .(1378). رفتار سازمانی( مفاهیم ،نظریه ها،کاربردها). ترجمه­ی
علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ،جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های
فرهنگی .

17.
رابینز،استیفن پی .(1383).تئوری سازمان(ساختار ،طراحی ،کاربردها). ترجمه­ی
سید مهدی الوالنی و حسین دانایی فرد ،چاپ هشتم،تهران : انتشارات صفار ـ اشراقی .

18
.رابینز،استیفن پی.(1386).مبانی مدیریت . ترجمه­ی سید محمد اعرابی و محمد علی حمید
رفیعی و بهروز اسرایی ارشاد،چاپ ششم، تهران : انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی .

19.
رابینز،استیفن پی .(1386).مبانی رفتار سازمانی. ترجمه­ی علی پارسائیان و
سید محمد اعرابی ، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی .

20.ربیعی
رودسری، منیژه(1384).بانک و بانکداری در ایران. چاپ سوم، تهران : انتشارات دفتر
پژوهش های فرهنگی .

21.رحیمی ،
غلامرضا. (1388). بررسی رابطه­ی بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی
شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید چمران اهواز.

22. رضائیان
، علی .(1372) . مدیریت رفتار سازمانی . چاپ اول ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران
.

23. رضائیان
، علی .(1374) . اصول مدیریت. چاپ ششم، تهران : انتشارات سمت.

24. رضائیان،
علی .(1387). مبانی سازمان و مدیریت . چاپ دوازدهم ، تهران : انتشارات سمت.

25.رنجبران
، بهرام . (1375) . ” تعهد سازمانی “.مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه اصفهان ، سال دهم ، شماره 1 و 2 .

26.ساروقی ،
احمد .(1375).تعهد سازمانی و رابطه­ی آن با تمایل به ترک خدمت. فصلنامه مدیریت
دولتی ، شماره 35. ساعتچی ، محمود.(1386). روانشناسی صنعتی و سازمانی . چاپ
اول، تهران : انتشارات ویرایش .

27. سعادت،
اسفندیار.(1386). مدیریت منابع انسانی . چاپ سیزدهم ، تهران: انتشارات سمت.

28.  سکاران ، اوما.(1385).روش های تحقیق در
مدیریت
. ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی ، چاپ چهارم ، تهران : انتشارات
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.

29. شکرزاده
، صادق.(1380).بررسی رابطه­ی عوامل بهداشتی و انگیزشی (تئوری هرزبرگ) با تعهد
سازمانی مدیران آموزشی دبیرستان های استان اردبیل. مجله اقتصاد در مدیریت ،
شماره 35. 

30.صفرزاده،حسین.(1385).تئوری­های
مدیریت. چاپ دوم ، تهران : انتشارات پوران پژوهش .

31. طبرسا،
غلامعلی.(1377).طراحی و تعیین الگوی ارزیابی عملکرد مدیران عامل . رساله­ی
دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس.

32. فرهنگی
، علی اکبر ، صفرزاده ، حسین .(1385 ).روش های تحقیق در علوم انسانی .
تهران : انتشارات پویش .

33. فرهنگی
، علی اکبر ، حسین زاده ، علی .(1384). دیدگاه­های نوین درباره­ی تعهد سازمانی .
تدبیر
، شماره 157.

34. محمد
زاده ، عباس ، آرمن،مهرواژن .(1375).رفتار سازمانی « نگرش اقتضایی ». تهران :
انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

35.میرسپاسی،ناصر.(1376).مدیریت
منابع انسانی . چاپ اول، تهران : انتشارات شروین .

36.
مینتزبرگ ، هنری .(1377 ). سازماندهی : پنج الگوی کارساز . ترجمه­ی سید مهدی
الوانی و غلامرضا معمارزاده ، چاپ هشتم ، تهران : انتشارات مروارید.

38. مؤمنی ،
منصور.(1387 ). تحلیل داده های آماری با استفاده از
SPSS
. چاپ دوم ، تهران : انتشارات کتاب نو . 

39. نادری ،
عزت اله ، سیف نراقی ، مریم .(1376). روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم
انسانی . چاپ دوازدهم ، تهران : انتشارات بدر.

40 . هرسی ،
پال ، بلانچارد ، کنت .(1386). مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی ) .
ترجمه­ی علی علاقه بند. چاپ بیست و نهم ، تهران : انتشارات امیر کبیر.

41. استفان
ام . آر.کاوی . ریکاهریل.(  1389 ) سرعت
اعتماد . ترجمه ربابه امیری .ویراستارکامران صادقی-تهران سپیده:ابوعطا.

42.
بلانچارد ، کن ، آلن راندلف ، پیترگرریز .( 1387 ) اوج گیری تیمی . ترجمه احمد رضا
اسعدی : انتشارات ابوعطا

43. موریس ،
استیو ، ویلکاکس.(  1379  ). فن توانمند سازی در یک هفته : ترجمه گروه
کارشناسان ایران : انتشارات سیاولی

44.
بلانچارد، کن ، کارور ، دَن ، اونیسی پاریسی کارو .(1384  ). مدیر یک دقیقه ای و تیم سازی ترجمه­ی دکتر
مهدی ایران نژاد پاریزی : نشریه مدیران

45 . دای
ریچارد ، چنگ .(1385) راز موفقیت : کار تیمی : ترجمان ، سید امین الله علوی ، سید
محمّد هاشم غرقی .

46. ماهر ،
فرهاد .(1376) . پویائی های گروه مؤسسه انتشارات بعثت.

47. مقیمی ،
سید محمد ، رمضان ، مجید(1390) . مدیریت رفتار سازمانی ،چاپ اول ، انتشارات راه
وان.

       

دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 19 =